ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ !!!

Advertisements

Επαγγελματικά δικαιώματα ή νομοθετική Ρύθμιση των επαγγελμάτων;

Η #ρύθμιση των επαγγελμάτων# εμπεριέχει και την αιτιολογία της σκοπιμότητας της, ώστε με βάση τις συνταγματικές και ενωσιακές αρχές της επαγγελματικής ελευθερίας, της αναλογικότητας και των όρων ανταγωνισμού να εξυπηρετείται το Δημόσιο συμφέρον. Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση δεν μπορεί να αφορά όλα τα επαγγέλματα. Ο όρος #επαγγελματικά δικαιώματα# μπορεί να υπονοεί τα προηγούμενα, αλλά και μπορεί ανάλογα με ιδεολογίες ή ιδεοληψίες να  επεκτείνεται σε δικαιώματα εξασφάλισης εργασίας για όλους με την ευθύνη του Κράτους,  ή μπορεί να οδηγεί σε αναιτιολόγητη  χορήγηση τους, στη βάση κομματικών ή πελατειακών σχέσεων και συντεχνιακών συμφερόντων.

Στα κανονικά κράτη υφίστανται θεσμικά πλαίσια βασισμένα στις ως άνω συνταγματικές και ενωσιακές αρχές, για τη  διάρθρωση και τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης / κατάρτισης, αλλά και την αντιστοίχιση τους με επαγγελματικές δραστηριότητες ή επαγγελματικούς τίτλους, που περιγράφονται γενικά ή ειδικά,  πάντα σε ουσιαστική συνεργασία με τους Επαγγελματικούς φορείς ή τα Επιμελητήρια, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν σαν κύριο σκοπό την προβολή συνδικαλιστικών ή συντεχνιακών αιτημάτων. Επαγγελματικοί φορείς  ή Επιμελητήρια, που ιδιαίτερα στα επαγγέλματα που συνδέονται με την  τριτοβάθμια εκπαίδευση/κατάρτιση, αφενός ενδιαφέρονται σοβαρά για την προστασία και την προαγωγή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων  των μελών τους, αφετέρου  εξουσιοδοτούνται με όρους από την Πολιτεία  να αναλαμβάνουν και την ευθύνη ελέγχου της άσκησης των επαγγελμάτων, στη βάση αποτελεσματικής εφαρμογής Κωδίκων Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Πλούσια εμπειρία για τα προηγούμενα μπορεί να αποκτηθεί από τη μελέτη της Βάσεως Δεδομένων, που δημιουργήθηκε  τον Ιαν. του 2017 από την ΕΕ και υπάρχει στο link.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=map

Βάση δεδομένων που προέκυψε από τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Κρατών Μελών σε εφαρμογή των όρων διαφάνειας, που προβλέπονται από την Οδηγία ΕΕ 2013/55 η οποία ενσωματώθηκε στη χώρα μας με το ΠΔ 51 τον Ιούνιο  του 2017(!).

Με θλίψη αλλά και αγανάκτηση παρατηρούμε από τη βάση δεδομένων, ότι η χώρα μας είναι πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ανταποκρίθηκε στους όρους διαφάνειας της Οδηγίας 2013/55 , δεν είχε ενεργή συμμετοχή στη δημιουργία της βάσης δεδομένων και βέβαια δεν υπέβαλε κανένα απαιτούμενο σχέδιο από την ΕΕ, για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την οργάνωση των επαγγελμάτων.

Αντ`αυτών  ο (κακώς) υπεύθυνος για την οργάνωση των επαγγελμάτων Υπουργός κ. Γαβρόγλου, ομολογεί στη Βουλή τις δυσκολίες(?) αντιμετώπισης του θέματος των «επαγγελματικών δικαιωμάτων» και ιδίως των τεχνικών και  εξαγγέλλει την κατάργηση του ΣΑΕΠ, μετά προειδοποιητική επιστολή από την ΕΕ για την μακρά καθυστέρηση 6.000 αιτούντων να αναγνωρισθούν τα επαγγελματικά τους προσόντα .Έχει όμως πιστεύουμε  την υποχρέωση  να ενημερώσει τον Ελληνικό λαό, για τους λόγους που η Κυβέρνηση στην οποία μετέχει, αδυνατεί να προωθήσει τις απαραίτητες για την ανάπτυξη της χώρας μεταρρυθμίσεις στο αντικείμενο, να συνεργαστεί με την ΕΕ και να φροντίσει να μην ευτελίζεται η χώρα.

Μήπως όμως είναι επιτέλους η ώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους τα Κόμματα και οι αρμόδιοι φορείς? Αλήθεια ποια είναι  η άποψη και η θέση του ΤΕΕ για τη βάση δεδομένων και τις εκθέσεις της ΕΕ, που τη συνοδεύουν? Μάλλον πέρα βρέχει. Εκφράστηκε όμως θετικά για το ΠΔ99/2018, που με την ευθύνη του κυρίως συντάχθηκε και κατά του οποίου έχουν υποβληθεί από φορείς δέκα αιτήσεις ακύρωσης στο ΣτΕ, μεταξύ των οποίων είναι και Σύλλογοι διπλ. Μηχανικών!!!

ΠΔ 99/2018 ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Από κ. Κρεμαλή

Δημοσιοποιούμε το Σχ. ΠΔ με την επιστολή που το συνόδευε και που υπέβαλε η Επιτροπή ΧΜ  στη διαδικασία σύνταξης  ΠΔ για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού. Επίσης δημοσιοποιούμε την Δήλωση που κατέθεσαν την 20/06/17 οι εκπρόσωποι των ΧΜ στην Επιτροπή του Άρθρου 29 του ν4439/16 με την οποία εξέφρασαν τη διαφωνία τους τόσο με τη διαδικασία όσο και με το παρανόμως προαποφασισμένο περιεχόμενο του Σχ. ΠΔ το οποίο στη συνέχεια εστάλη αρμοδίως προς γνωμοδότηση του ΣτΕ.. Κατά την επεξεργασία του Σχ. ΠΔ στο ΣτΕ έγινε παρέμβαση εκ μέρους του ΠΣΧΜ και ορισμένες τελικές διατάξεις του ΠΔ99/2018 δικαιώνουν την παρέμβαση.

Από τη σύγκριση του ΠΔ 99/2017 και του Σχ. ΠΔ που υπέβαλαν οι ΧΜ μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματα του και αναμένουμε με ενδιαφέρον τα σχόλια και τις παρατηρήσεις συναδέλφων.

Μπορώ όμως να ανακοινώσω την κοινή πεποίθηση των ΧΜ που εργάστηκαν για την σύνταξη του Σχ ΠΔ των ΧΜ ότι το έργο τους δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγκαταλειφθεί. Οι μακροχρόνιοι αγώνες μας για ένα ορθολογικό πλαίσιο ρύθμισης του επαγγέλματος του μηχανικού συνεχίζονται.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία του Ιουνίου τ.ε. που επιβάλλει τη λεπτομερή αιτιολόγηση νομοθετικών ρυθμίσεων που αντιστοιχούν κατοχυρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες υπέρ ορισμένων επαγγελματικών τίτλων για λόγους δημοσίου συμφέροντος, θέτει επί τέλους τέρμα στο απαράδεκτο συντεχνιακό καθεστώς.

XM_ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ

XM_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- Συνοδευτικό Προσχεδίου ΠΔ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ κ. ΖΑΜΑΝΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΜ

 

ΠΔ 99/2018

Από Κ. Κρεμαλή

Φαντάζομαι συνεδρίαση, όπου συμμετέχουν οι κ.κ Υπουργοί: Ασ. Πιτσιόρλας, Κων. Γαβρόγλου, Γεωρ. Σταθάκης, Χρ Σπίρτζης με αντίστοιχους συναδέλφους τους της ΕΕ και με σκοπό την παρουσίαση των αρχών και κατευθύνσεων στη βάση των οποίων συντάχθηκε το ΠΔ 99/2018.

Στο διάλογο που ακολουθεί ας υποθέσουμε ερωτήσεις και απαντήσεις για το θέμα.

Ερώτηση: Είναι αξιολογημένα τα προγράμματα σπουδών, που οδηγούν στα επαγγελματικά δικαιώματα;

Απάντηση (κ. Χρ. Σπίρτζης): Στη χώρα μας προτιμάμε το σύστημα της αυτοαξιολόγησης !!!

Απάντηση (κ. Κ. Γαβρόγλου): Στη χώρα μας διαθέτουμε Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Όμως όταν τη ρωτάμε να εκφράσει άποψη δεν απαντά!!!

Απάντηση (κ. Ασ. Πιτσιόρλας): Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων και του ΤΕΕ που συμμετείχαν στη διαδικασία σύνταξης του ΠΔ συμφώνησαν και με τη διαδικασία και με το περιεχόμενο. Μόνο μια εκπρόσωπος διαφώνησε αλλά αντικαταστάθηκε!!

Απάντηση (κ. Γ. Σταθάκης): Οι θεσμοί συμφώνησαν, αφού όπως είχαμε δεσμευθεί υποβάλλαμε το Σχ. ΠΔ στο ΣτΕ!!!

Ερώτηση: Γιατί το ΠΔ δεν αναφέρεται σε επαγγελματικά προσόντα απαιτούμενα για την άσκηση του επαγγέλματος, όπως προβλέπονται από το Άρθρο 29 του ν. 4439/16, αλλά μόνον σε επαγγελματικά δικαιώματα πρόσβασης σε δραστηριότητες με βάση το γνωστικό αντικείμενο σπουδών?

Απάντηση (κ. Κ. Γαβρόγλου): Επανειλημμένως  έχω αναφέρει τη θέση μου για την χρήση του  όρου  επαγγελματικά προσόντα αντί επαγγελματικών δικαιωμάτων και ελπίζω να θεσμοθετηθούν στις ρυθμίσεις για την άσκηση του επαγγέλματος των πτυχιούχων μηχανικών!!

Απάντηση (κ. Χρ. Σπίρτζης):  Η θέση μερίδας φοιτητών, αλλά και ορισμένων επαγγελματικών φορέων είναι «όλα τα δικαιώματα στο πτυχίο». Επιπλέον  δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κοινές αρχές για την άσκηση του επαγγέλματος. Κάθε υπουργείο θα πρέπει να αποφασίζει μονομερώς.!!!

Απάντηση (κ. Γ. Σταθάκης): Μόνον ο εισηγητής του θέματος στο ΣτΕ έθιξε το θέμα κατά την επεξεργασία  του ΠΔ και διαφώνησε με τη γνώμη των άλλων δύο, που είχαν την γνώμη ότι η άσκηση του επαγγέλματος συνδέεται με την άδεια που χορηγεί το ΤΕΕ.

Ερώτηση:  Με ποια κριτήρια χορηγείται η Άδεια;

Απάντηση (κ. Χρ. Σπίρτζης): Με πεντάλεπτες εξετάσεις για το περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας.!!

Ερώτηση: Γιατί διαφώνησε η Επιτροπή ΧΜ τόσο με τη διαδικασία όσο και με τα περιεχόμενα της περιπτωσιολογίας του ΠΔ;

Απάντηση (κ. Χρ. Σπίρτζης): Φαίνεται ότι δεν μπορούν να δεχθούν τα κοινά δικαιώματα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών. Επίσης ότι οι Πολιτικοί Μηχανικοί καλύπτουν με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους όλες τις επιστημονικές περιοχές της μηχανικής. Αλλά τούτο είναι πρόβλημα τους!!! Επίσης προσδιόρισαν το αντικείμενο της μελέτης για τις εγκαταστάσεις διεργασιών και τo αντιστοίχησαν με τον ξενόγλωσσο όρο process design. Αρνούνται δηλαδή να δεχθούν ότι  οι μελέτες π.χ για έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή στερεών  απορριμμάτων αντιστοιχούνται  στη νομοθεσία μετά τη μεταπολίτευση με μελέτες υδραυλικών έργων  και οι αμοιβές για την εκπόνηση τους διακρίνονται και διαχωρίζονται σε αμοιβές για  μελέτες υδραυλικών έργων  αρμοδιότητας ΠΜ και αμοιβές για μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΜΜ ή ΗΜ ή ΝΜ. Αρνούνται επίσης να δεχθούν ότι ενώ εγγράφονται στα Μητρώα Εργοληπτών ως Εργολήπτες Έργων καθαρισμού νερού και αποβλήτων καλούνται σε διαγωνισμούς κατασκευής αυτών των έργων για την εκτέλεση εργασιών απροσδιόριστου προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός των έργων επίσης διαχωρίζεται και αφορά οικοδομικές εργασίες αρμοδιότητας ΠΜ και εργασίες σε Η/Μ εγκαταστάσεις αρμοδιότητας ΜΜ,ΗΜ και ΝΜ. Αλλά αυτές οι αρνήσεις τους αποτελούν  επίσης πρόβλημα τους. Οι διαχωρισμοί που ανέφερα και κακώς θεωρούνται από ορισμένους ως κανιβαλισμοί των σχετικών μελετών και έργων, είναι απολύτως συμβατοί με τα διακριτά γνωστικά αντικείμενα σπουδών των  ειδικοτήτων, που συμμετέχουν.!!!

Ερώτηση: Αν με τον όρο επαγγελματικά δικαιώματα νοείται η νομοθετική κατοχύρωση άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων υπέρ ορισμένων επαγγελματικών τίτλων, γνωρίζετε την Οδηγία 2018/958/ΕΕ, που προσδιορίζει τα απαραίτητα προς τούτο κριτήρια αιτιολόγησης και απαιτεί ενημέρωση της ΕΕ;

Απάντηση (Όλοι μαζί): Έχουμε προθεσμία έως τον Ιούλιο του 2020 για να προσαρμοσθούμε.

Ομήγυρης ξένων παρισταμένων: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, που θα μας βοηθήσει στην αξιολόγηση του ΠΔ.

«Διακήρυξη για Οδηγό Εκπόνησης, Περιεχόμενα και Προεκτιμώμενες Αμοιβές Μελετών Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασία Λυμάτων»

Link:  https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=2662_a90a290c9021976065ee2cf1ee7f3134&Itemid=217

 

ΤΙ πάτε να κάνετε ρε;

 

Από την ανάγνωση των Τευχών της ως άνω Διακήρυξης και ειδικότερα του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους Προεκτιμώμενης Αμοιβής προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Ποια είδη συμβάσεων μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου θα εξυπηρετούνται από τον προκηρυχθέντα Κανονισμό Εκπόνησης Μελετών;
 • Είναι δόκιμος ο τρόπος που έχει επιλεγεί για την σύνταξη του Κανονισμού;

 

Μελέτες Έργων και Είδη Συμβάσεων

Η Διεθνής Ομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών (International Federation of Consulting Engineers – FIDIC), με έτος Ίδρυσης το 1913, εκδίδει και επικαιροποιεί σειρές συμβολαίων (contracts) για την εκτέλεση δημοσίων έργων υποδομής. Τα συμβόλαια μεταξύ Αναθετουσών Αρχών (Owners) και Ανάδοχων (Contractors) για την εκτέλεση των έργων διακρίνονται ως ακολούθως:

Εκτέλεση Έργων είτε με Σχεδιασμό ιδιαίτερα του κυρίως Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, είτε με Σχεδιασμό του Αναδόχου, ή Εκτέλεση Έργων στη βάση παράδοσης του Έργου Turnkey,  ή Εκτέλεση Έργων στη βάση Σχεδιασμού και Εκτέλεσης του Έργου και συγχρόνως ανάληψης από τον Ανάδοχο της ευθύνης λειτουργίας και συντήρησης του για μεγάλη χρονική περίοδο (Έργα Design – Built and Operate – BOD)

Είναι επόμενο ότι το αντικείμενο των Μελετητών Μηχανικών Συμβούλων των Αρχών Ανάθεσης των Έργων να διαφοροποιείται ανάλογα με την διάκριση των συμβολαίων. Π.χ. Έργα διεργασιών (Processes) όπως είναι τα μεγάλα έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων ή τα Ενεργειακά  Έργα δημοπρατούνται είτε με σχεδιασμό από τον Ανάδοχο, είτε Turnkey, είτε BOD. Σ’ όλες τις περιπτώσεις παρέχεται ελευθερία στον Ανάδοχο να σχεδιάσει, να οργανώσει και να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με Κανονισμούς, Προδιαγραφές και Πρότυπα, ο δε Εργοδότης με τους Συμβούλους Μηχανικούς του, δίνει το βάρος στον έλεγχο και στην αξιολόγηση των δεσμεύσεων ή απαιτήσεων του σχεδιασμού, της κατασκευής,  της λειτουργίας και συντήρησης του Έργου, σύμφωνα κάθε φορά με τους όρους της σύμβασης.

Σημειώνουμε ότι η εφαρμογή των προηγούμενων εκδόσεων FIDIC απαιτείται από τις διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση για την κατασκευή Έργων υποδομής. Σημειώνουμε επίσης ότι στις εκδόσεις FIDIC περιλαμβάνονται συνιστώμενα συμβόλαια μεταξύ Αναθετουσών Αρχών και Συμβούλων Μηχανικών για τα διάφορα είδη συμβάσεων, καθώς και οδηγίες για την αξιολόγηση των υποψήφιων Αναδόχων στους διαγωνισμούς για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων.

Ο ν 4412/16 όπως και όλοι οι προηγούμενοι και παρά τους ορισμούς Ευρωπαϊκών Οδηγιών, δεν αντιμετωπίζουν με διακριτό και κατά το δυνατόν σαφή τρόπο τα διάφορα είδη δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικότερα για τα εξειδικευμένα και μεγάλα δημόσια έργα, όπου η τεχνολογία ελέγχεται από όσους απέκτησαν την εμπειρία να την εφαρμόζουν, το θεσμικό μας πλαίσιο είναι υβριδικό. Αφενός βασίζεται στην εκπόνηση του βασικού σχεδιασμού από την Αναθέτουσα Αρχή, αφετέρου επιβάλλει υποχρεωτική  συμμετοχή μελετητών του Μητρώου Μελετητών στο έργο του Αναδόχου, προκειμένου να αναλάβουν την ευθύνη του λεπτομερούς σχεδιασμού. Η υπόψη διακήρυξη είναι προσαρμοσμένη σ’ αυτό το καθεστώς. Καθεστώς, όπου στις προμελέτες (Βασικός Σχεδιασμός σε πρώτο επίπεδο) υπάρχει διαστασιολόγηση εξοπλισμού και προσδιορισμός της δυναμικότητας  και της απόδοσης  του εξειδικευμένου έργου και καλείται ο Ανάδοχος να δεσμευθεί για την επίτευξη τους με τη συνευθύνη συμβούλων που μπορεί να είναι σύμβουλοι της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΛΑΛΟΥΜ στον κύβο .

Όμως στα συμβόλαια της FIDIC, οι Σύμβουλοι Μηχανικοί  εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο την Αναθέτουσα Αρχή, όταν αυτή δεν διαθέτει την κατάλληλη στελέχωση και ουδέποτε εμπλέκονται στα συμβόλαια μεταξύ Αναθετουσών Αρχών και Αναδόχων.

Από τα προηγούμενα και με βάση την εμπειρία μας, θα περιμέναμε από το Υπουργείο να προσαρμοστεί κατά προτεραιότητα στην εισαγωγή και στη χώρα μας των διακριτών συμβολαίων της FIDIC για όλα τα είδη έργων, πράγμα που θα εξυπηρετούσε και τους εγχώριους Αναδόχους να χρηματοδοτούνται ευχερέστερα από τις επενδυτικές τράπεζες, αλλά και να ενδιαφέρονται για την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη τους. Αλλά φαίνεται ότι ο κ. Υπουργός και η Δ/νση 18 του Υπουργείου Υποδομών περί άλλων τυρβάζουν  και περιμένουν ο φύρδην – μίγδην ν 4412/16 στον οποίο βασίζεται η υπόψη Διακήρυξη, να φέρει την ανάπτυξη στη χώρα.

Οδηγός Περιεχόμενων Μελετών και Παραδοτέων

Αναφερόμενοι στο αντικείμενο  που πρέπει να εξυπηρετεί ο Οδηγός εκπόνησης των μελετών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων σημειώνουμε:

 • Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι η ΕΥΔΑΠ αλλά και άλλοι φορείς αγνοούν τα κριτήρια σχεδιασμού (Design criteria), τις βέλτιστες πρακτικές (Best practices) και τις Συνιστώμενες Μεθόδους (Recommended Methods), που πρέπει να αποτελούν θεσμοθετημένα περιεχόμενα ενός Κανονισμού εκπόνησης μελετών, ώστε να εξυπηρετείται η άρτια και οικονομική κατασκευή των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.
 • Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι στην εποχή του INTERNET, οι συντάκτες της διακήρυξης δεν έχουν αντιληφθεί την ύπαρξη αυτών των θεσμοθετημένων Κανονισμών σε πλήθος Υπουργείων Κανονικών Χωρών  ή τις σχετικές Οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές (Guidelines) των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, αλλά και ιστορικών φορέων όπως η EPA (Environmental Protection Agency των Η.Π.Α.), με τους οποίους θα αρκούσε η επαφή για μια προγραμματική σύμβαση. Δεν γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε ομάδα φυσικών προσώπων δεν μπορεί να αντικαταστήσει το έργο επίσημων φορέων που έχει ιστορικά αναπτυχθεί και καταξιωθεί;
 • Αδυνατούμε επίσης να πιστέψουμε ότι διαφεύγει της προσοχής των συντακτών της διακήρυξης, ότι τα παραδοτέα που ζητούνται από την διακήρυξη, υπάρχουν σήμερα σε πλήθος πρότυπων λογισμικών, που μπορούν να τα αποκτήσουν με μικρό κόστος και όχι με δαπάνη 2 εκατ. ΕΥΡΩ.

Δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε τα υπόψη έργα με εξαίρεση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, εκτελούνται στο πλήθος τους με την ευθύνη σχεδιασμού από τους Αναδόχους, ο ρόλος των Συμβούλων Μηχανικών, που σημειώνουμε είναι πάντοτε σημαντικός, πρέπει να επικεντρώνεται σε μελέτες και έρευνες απαιτούμενες πριν την ανάθεση για την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων, καθώς και στην επίβλεψη κατά την εκτέλεση των έργων, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση Κανονισμών Ασφαλείας και Προστασίας και τέλος στις απαιτούμενες διαδικασίες και ενέργειες ελέγχου του αποτελέσματος για το οποίο έχει δεσμευθεί με τη σύμβαση ο Ανάδοχος. Η διακήρυξη δεν είναι διατυπωμένη έτσι ώστε να δίνεται η κατάλληλη βαρύτητα στα θέματα αυτά

Για  τα κριτήρια επιλογής αναδόχου, όπου ο ρόλος των συμβούλων είναι επίσης σημαντικός παραπέμπουμε στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες αλλά και στις εκδόσεις FIDIC.

Αναγνωρίζουμε ότι ορισμένα μικρά σχετικά έργα επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να σχεδιάζονται από συμβούλους μηχανικούς και να δημοπρατούνται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.

Πρέπει όμως  να είναι απολύτως καθαρό ότι στην περίπτωση αυτή την αποκλειστική ευθύνη του αποτελέσματος τη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή και όχι ο Ανάδοχος. Αποτελεί θέμα μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Συμβούλου η ανάληψη υποχρεώσεων και δικαιωμάτων κάθε μέρους και σημειώνουμε ότι στα έντυπα της FIDIC περιλαμβάνονται και τα σχετικά με το θέμα αυτό.

Σχεδιασμός με την ευθύνη συμβούλων μπορεί να γίνεται και για τα δίκτυα.  Πλούσια, εξειδικευμένη και ώριμη βιβλιογραφία υπάρχει για το θέμα, όπου ειδικά για τα δίκτυα ύδρευσης περιλαμβάνονται οδηγίες και μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους και την απαιτούμενη συντήρηση τους. Θεωρούμε ότι η ΕΥΔΑΠ πρέπει να έχει στη διάθεση της τις οδηγίες αυτές και δεν χρειάζεται κανένας διαγωνισμός για να ανακαλυφθούν.

Από τα προηγούμενα θα συμπεράνουμε όπως πιστεύουμε και κάθε ασχολούμενος με τον τομέα, ότι δεν είναι δόκιμη η διαδικασία που έχει επιλεγεί για το περιεχόμενο και τη σύνταξη του Κανονισμού.

Οδηγός για Προεκτιμώμενες Αμοιβές των Μελετών των Έργων

Αναφέρθηκε ήδη ότι ο σχεδιασμός των εξειδικευμένων τεχνολογικά έργων ανατίθεται στους Αναδόχους. Είναι επόμενο και πρόδηλο ότι στην περίπτωση αυτή δεν απαιτούνται Κανονισμοί και Οδηγοί για προεκτιμώμενες αμοιβές, για τον σχεδιασμό των Έργων από τις Αρχές που προκηρύσσουν τα έργα.

Η αμοιβή των συμβούλων για οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη υπηρεσία παροχής υπηρεσιών  μπορεί να υπολογίζεται κυρίως στη βάση αμοιβής ανά ανθρωποημέρα και χρόνου απασχόλησης. Πιστεύουμε ότι υπάρχει η εμπειρία για τέτοιου είδους παραδοσιακές υπηρεσίες στις Τεχνικές Υπηρεσίες των διαφόρων Φορέων. Ενδεχόμενες  προϋποθέσεις διαφθοράς στη διαδικασία αυτή δεν αντιμετωπίζεται με γενικούς κανονισμούς.

Αλλά ακόμη και στην περίπτωση ανάθεσης του βασικού και λεπτομερούς σχεδιασμού των έργων σε σύμβουλους, μπορεί να προκύπτει προεκτιμώμενη συνολική αμοιβή των υπηρεσιών τους με βάση την εκτίμηση του προϋπολογισμού των έργων και συντελεστές υπολογισμού της αμοιβής, που είναι γνωστοί στη βιβλιογραφία. Δεν πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες που δημοπρατούν έργα δεν έχουν στοιχεία για την εκτίμηση του προϋπολογισμού των έργων. Η ελληνική πρακτική του προσδιορισμού προεκτιμώμενων αμοιβών ανά ειδικότητα μηχανικών για τα υπόψη έργα, με την γνωστή περιπτωσιολογία του αντίστοιχου Κανονισμού δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή για τον Ανάδοχο της Υπηρεσίας Εκπόνησης του Οδηγού της Διακήρυξης

Και τώρα εισερχόμαστε στο ως άνω «ζουμί» της διακήρυξης.

Για οποιοδήποτε επαγγελματία μηχανικό πιστεύουμε ότι αποτελεί  πρόκληση και αιτιολογείται κάθε αγανάκτηση. Όσο και να προσπαθήσαμε δεν κατέστη δυνατόν να αποφύγουμε εκφράσεις που δεν συνηθίζουμε.

Στα κριτήρια επιλογής προσδιορίζεται ως ακολούθως το προσωπικό με απαιτούμενα προσόντα, που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος Ανάδοχος σύμφωνα με το Μητρώο Μελετητών:

 • Επτά Μελετητές Υδραυλικών Έργων (Κατηγορία 13) με διαβάθμιση εμπειρία από 4 έως 12 χρόνια.
 • Επτά Μελετητές Η/Μ Μελετών (Κατηγορία 09) με διαβαθμισμένη εμπειρία από 4 έως 12 χρόνια.
 • Ένας μελετητής Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων (κατηγορία 18) με εμπειρία 12 ετών.

Επιπλέον ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει δυο εμπειρογνώμονες (EXPERTS) αναγνωρισμένων προσόντων. Αυτοί δεν είναι ανάγκη να είναι γραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών.

Από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της Διακήρυξης προκύπτει:

 • Ο Γενικός Συντονιστής του Έργου και οι Επιβλέποντες Συντονιστές τις υπηρεσίες για τις υποκατηγορίες του Έργου, δηλαδή Εσωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης, Εξωτερικά Υδραγωγεία Ύδρευσης, Διυλιστήρια Νερού – Αφαλάτωσης, Δίκτυα Ακαθάρτων, πρέπει να είναι μελετητές της κατηγορίας «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» του Μητρώου Μελετητών (Κατηγορία  13) με εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών πλην του γενικού Συντονιστή για τον οποίο απαιτείται εμπειρία μεγαλύτερη των 25 ετών. (Πάλι καλά που δεν απαιτούνται 50 χρόνια).
 • Οι μελετητές που θα στελεχώνουν τις ομάδες για τις υποκατηγορίες έργων πρέπει να έχουν εμπειρία μεγαλύτερη των 15 ετών.

Στα Υπομνήματα του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων, προσδιορίζονται οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι μελετητές και σημειώνουμε:

 • Οι κοινές υπηρεσίες όλων πλην των συντονιστών είναι «Αναζήτηση και ταξινόμηση σχετικής Βιβλιογραφίας, Κανονισμών και Προδιαγραφών ανά υποκατηγορία Έργων»
 • Οι συντονιστές θα συντονίζουν τις ομάδες αναζήτησης και ταξινόμησης της σχετικής βιβλιογραφία

Παραπέμπουμε τους αναγνώστες στα Υπομνήματα και αντί στο σημείο αυτό να αγανακτήσουμε θα διασκεδάσουμε σημειώνοντας:

 • Για τις διεργασίες (Processes) επεξεργασίας νερού και λυμάτων δύο μελετητές Υδραυλικών Έργων, ένας μελετητής Η/Μ και ένας ΧΜ θα αναζητούν και θα ταξινομούν τη βιβλιογραφία !!!Ενδεχόμενα στο μυαλό των συντακτών της διακήρυξης κάθε ειδικότητα υποχρεούται (!!) να διαλέξει και περιεχόμενα από την βιβλιογραφία ή από τους κανονισμούς. Έλεος !! Έλεος!!
 • Ο ΧΜ δεν συμμετέχει στις μελέτες των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Η ποιότητα του νερού και ο εξοπλισμός των δικτύων, μπορεί να ελέγχεται από τον Υδραυλικό Μηχανικό και τον Μηχανικό Η/Μ. Ξανά Έλεος!! Έλεος!!
 • Συντονιστές μηχανικοί μπορεί να είναι μόνο Υδραυλικοί Μηχανικοί. Ξανά Έλεος!! Έλεος!!

Με βάση τα προηγούμενα συντάσσεται Πίνακας Προεκτιμώμενων Αμοιβών για τον Ανάδοχο στο τεύχος «Προεκτιμώμενης Αμοιβής» και προκύπτει τελικά:

 • Για τους Υδραυλικούς Μελετητές ποσό 990.355,80 ΕΥΡΩ.
 • Για τους Μελετητές Η/Μ ποσό 332.419,50 ΕΥΡΩ
 • Για τον ΧΜ 79.562,70 ΕΥΡΩ

Τι να πρωτοαξιολογήσει κανείς:

 • Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί κατ’ εικόνα και ομοίωση του τρόπου με τον οποίο προκηρύσσονται οι μελέτες για τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι αναφορές στα CPV όπου αναφέρονται είναι όχι ασύμβατες αλλά και απαράδεκτες.Με την ευθύνη των κατά καιρούς καρεκλοκένταυρων της Δ/νσης Δ18 του Υπ. Υποδομών εγκαθιδρύθηκε ένα απαράδεκτο συντεχνιακό πλαίσιο, έξω από κάθε ορθολογισμό , που όχι μόνον δεν έχει καμία σχέση με την Τέχνη και την Επιστήμη, αλλά χωρίς ντροπή τις απαξιώνει και προσβάλλει. Η συντεχνιακή λογική είναι αυτή που δημιούργησε το σαθρό οικοδόμημα στη μελέτη και εκτέλεση των εξειδικευμένων έργων επί 40 χρόνια και όχι οι προδιαγραφές των ΠΔ 690/74 που σε κάθε περίπτωση καμία σημασία δεν έπαιξαν στον τρόπο με τον οποίο εκτελέσθηκαν τα υφιστάμενα έργα.
 • Σημειώνουμε ότι τα Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποβλήτων (ΚΑΘ) έχουν αντιστοιχισθεί καλώς ή κακώς με τις ειδικότητες των ΧΜ και ΜΜΜ. Είναι απαράδεκτο και παράνομο να μην έχουν επί 40 χρόνια συνταχθεί προβλεπόμενες από τους νόμους οι προδιαγραφές των μελετών για τα Έργα αυτά,  με αποτέλεσμα οι μελέτες τους αλλά και η εκτέλεση τους να μην αντιστοιχούνται στα κατάλληλα CPV και να υφαρπάζονται από άλλες ειδικότητες, ενώ οι Εργολήπτες ΚΑΘ να υποβαθμίζονται σε εκτέλεση «Εργασιών» αντί «Έργων», σε πλήρη σύγκρουση με τις βασικές κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
 • Η παρ. 119 του ν4472/17, που περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στην ισχύουσα νομοθεσία όπου βασίζεται η Διακήρυξη, επιτρέπει σε Οικονομικούς φορείς που δεν είναι γραμμένοι στα Μητρώα να συμμετέχουν στον υπόψη διαγωνισμό. Το γεγονός επέτρεπε την πρόσκληση έμπειρων μηχανικών αλλά και Επιστημόνων του Ιδιωτικού τομέα Μελετητών ή Κατασκευαστών να συμμετέχουν στον διαγωνισμό χωρίς τη συντεχνιακή διάρθρωση της διακήρυξης.
 • Το ΠΔ 99/2018 που ήταν γνωστό στο Υπ. Υποδομών πριν εκδοθεί, επιτρέπει την ανάθεση συντονισμού εργασιών σε διάφορες ειδικότητες και δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των Υδραυλικών Μελετητών να συντονίζουν Υπηρεσίες ιδιαίτερα τις σχετικές με εγκαταστάσεις διεργασιών (Processes). Επί πλέον αφού οι συντάκτες της Διακήρυξης είχαν την υπομονή (?) να προσδιορίσουν ανθρωποώρες για το σύνολο τω υπηρεσιών θα μπορούσαν να ζητήσουν από τους συντονιστές (Project Engineers) την οργάνωση της διεπιστημονικής ομάδας που προτείνουν σύμφωνα με την παρ. 6.0 τους Άρθρου 1 αυτού του ΠΔ, προσθέτοντας σοβαρά και όχι φωτογραφικά κριτήρια επιλογής.

Γενικό συμπέρασμα

Ως  γενικό συμπέρασμα μας από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η Διακήρυξη όχι μόνον δεν εξυπηρετεί την ανάθεση και εκτέλεση των έργων στα οποία αναφέρεται αλλά καταστρατηγεί βάναυσα όλες τις αρχές και κατευθύνσεις που πρέπει να διέπουν διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων. Ένας Υπουργός με εμπειρίες τ. Προέδρου του ΤΕΕ θα την επέστρεφε στους συντάκτες και θα έλεγε: «Τι πάτε να κάνετε ρε;»

Μετά την έκδοση του ΠΔ 99/2018 η Διακήρυξη  πρέπει άμεσα να αναθεωρηθεί. Άλλωστε θα χρειασθούν 13 μήνες (!!!) για να επιλεγεί ο Ανάδοχος (!!!).

Ρύθμιση επαγγέλματος διπλ. Μηχανικού ΠΔ 99/2018

Αναγνωρίζουμε ότι το ΠΔ ικανοποιεί τις ειδικότητες διπλ. Μηχανικών που δεν είχαν «επαγγελματικά δικαιώματα»  ή είχαν, αλλά η Διοίκηση δεν τα αναγνώριζε υπό την πίεση συντεχνιακών συμφερόντων, που αποτελούσαν την πλειονότητα στους κόλπους του ΤΕΕ, με αποτέλεσμα μακροχρόνιες διαμάχες και προσφυγές στα Δικαστήρια.

Η Επιτροπή ΧΜ που συμμετείχε στη σύνταξη του ΠΔ με εκπρόσωπο της τον Αντιπρόεδρο του ΠΣΧΜ Κ. Κρεμαλή υπέβαλε προτάσεις σύμφωνες με τα διεθνώς κρατούντα για ρύθμιση γενικά του επαγγέλματος του διπλ. Μηχανικού και ειδικά του διπλ. ΧΜ, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 29 του ν. 4439/16. Και τούτο γιατί πράγματι για πρώτη φορά δίνονταν η ευκαιρία να προκύψει ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος, που θα ικανοποιούσε τους διπλ. Μηχανικούς και συγχρόνως θα εξυπηρετούσε το Δημόσιο συμφέρον. Οι προτάσεις των ΧΜ προσαρμόσθηκαν τελικά από τους κυρίως υπεύθυνους του ν. 4439/16 στο πλαίσιο που είχε αποφασισθεί για τις λοιπές ειδικότητες.

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του Σχεδίου ΠΔ που υποβλήθηκε στο ΣΤΕ, υπήρξε  παρέμβαση των ΧΜ, με την οποία αιτιολογήθηκε η διαφωνία για τη διαδικασία σύνταξης του ΠΔ, αλλά και για πολλά περιεχόμενα του.

Το ΠΔ 99/2018 έχει προσαρμοσθεί στην γνωμοδότηση του ΣτΕ σ΄ ότι αφορά το προοίμιο και τα άρθρα 1 και 2, που πρέπει να θεωρούνται εξαιρετικά θετικά. Σημειώνουμε ιδιαίτερα την παρ. 5 του Άρθρου 1 που οπωσδήποτε πρέπει να συνδέεται με δικαιώματα αδειοδοτήσεων πλήρων έργων και την παρ. 6 του ίδιου Άρθρου που αποτέλεσε την κύρια διεκδίκηση του Κλάδου μας στους μακροχρόνιους αγώνες μας. Πιστεύουμε ότι η πιστή εφαρμογή της παρ. 6 θα αποτρέψει υποχρεωτικές στελεχώσεις και προεκτιμώμενες αμοιβές ανά ειδικότητα, που συμμετέχει σε διεπιστημονική ομάδα μελετών ή επιβλέψεων, σύμφωνα με την αντίληψη ή την βούληση ή άλλους λόγους, που έως σήμερα πρυτανεύουν στις προκηρύξεις Δημόσιων Έργων.

Βασική θέση των ΧΜ που διαφοροποιήθηκε από τις θέσεις των άλλων ειδικοτήτων, ήταν η ανάγκη να υπάρξουν ρυθμίσεις στο ΠΔ σχετικές με την άσκηση του επαγγέλματος και όχι μόνον με την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες. Την ίδια άποψη είχε ο εισηγητής του θέματος στο ΣτΕ, όχι όμως και η πλειοψηφία της Επιτροπής γνωμοδότησης, που συνέδεσε την άσκηση δραστηριοτήτων με την άδεια άσκησης του επαγγέλματος που χορηγεί το ΤΕΕ.

Σ’ ότι αφορά την περιπτωσιολογία των «Επαγγελματικών Δικαιωμάτων» των διαφόρων ειδικοτήτων για πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει σπουδών, που θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει  ενστάσεις και εντάσεις, η αντισυντεχνιακή γνώμη μας όπως πιστεύουμε και κάθε νοήμονα είναι: Το πλήθος εξ αυτών αντιστοιχεί σε δυνατότητες διπλ. Μηχανικών να αποκτήσουν εμπειρικά τις ικανότητες για να τα ασκήσουν, παρά σε ικανότητες που προκύπτουν από προγράμματα σπουδών. Η πάγια θέση των ΧΜ για την ένταξη της εμπειρίας στο ΠΔ, σύμφωνα με μεθοδολογία που οδηγεί άπαξ σε επαγγελματικούς τίτλους που την ενσωματώνουν, πιστεύουμε είναι ένα από τα βασικά μέτρα  που έπρεπε να επιδιώκει το ΤΕΕ αν πράγματι ενδιαφέρεται για την ορθή άσκηση του επαγγέλματος του και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Το ΣτΕ αντιμετώπισε στη γνωμοδότηση του την περιπτωσιολογία με ευγενικό αλλά μάλλον αρνητικό κατά την γνώμη μας πνεύμα και διατύπωση.

Και τώρα ορισμένα ειδικότερα ζητήματα για τις ρυθμίσεις του ΠΔ που αφορούν τον Κλάδο μας (Άρθρο 8) :

 • Η περιγραφή του επαγγέλματος και ο κορμός του γνωστικού αντικειμένου των ΧΜ, δηλαδή τα βασικά γνωστικά εφόδια της ειδικότητας, είναι όπως τα προσδιόρισε η Επιτροπή μας και πιστεύουμε ότι οι διατυπώσεις πρέπει να ικανοποιούν τους συναδέλφους.
 • Στις επί μέρους διατάξεις της παρ. 2,0 περιλαμβάνονται όσες δραστηριότητες είχαν προσδιορισθεί από την Επιτροπή ΧΜ, σχετικές με το περιβάλλον, την ενέργεια και τα υλικά.
 • Αν αναρωτηθούμε γιατί ελλείπει η απαρρίθμηση μελετών για διάφορες χημικές βιομηχανίες στην παρ. 2,0 ενδεχόμενα μας απαντήσουν ότι καλύπτονται από τον ορισμό του επαγγέλματος και το βάρος της απαρρίθμησης  δόθηκε στον προσδιορισμό των συναφών βιομηχανιώνΑναγνωρίζουμε ότι πράγματι δε μπορούσαν να περιλάβουν το HANDBOOK του SHREEVE (Chemical Process Industries), όσοι αποφάσισαν τον τρόπο σύνταξης του ΠΔ!!
 • Σημειώνουμε τις παρ. 2ζ, 2θ τις σχετικές με σχεδιασμό και κατασκευή εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών. Ας δικαιολογήσουμε την ενδεικτική και προφανώς ελλιπή απαρίθμηση εξοπλισμού διεργασιών. Αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούσαν να μεταφράσουν το HANDBOOK του PERRY, όσοι απεφάσισαν τον τρόπο σύνταξης του Π.Δ. !!!
 • Σημειώνουμε επίσης την παρ. 2κγ για τα «Επαγγελματικά δικαιώματα» στην Εκπόνηση Μελετών Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Κτιρίων. Οι ΧΜ που είχαν δικαιώματα με το ΠΔ 274/97 να μελετούν διυλιστήρια, δεν μπορούσαν να υποβάλλουν Η/Μ μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών.(?)

Πιστεύουμε ότι αντιλαμβάνονται οι αναγνώστες μας και τις θετικές και τις αρνητικές διατάξεις του ΠΔ. Είναι τώρα η ώρα να περιορισθούν τα αρνητικά και στο θέμα αυτό εμείς θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε.

Κατοχύρωση Επαγγέλματος Μηχανικού. Άρθρο 29 του Ν 4439/16 και Οδηγία 2018/958.

Στους κόλπους των μηχανικών αιωρείται ένα ερώτημα:

Γιατί καθυστερεί η έκδοση του ΠΔ για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 29 του Ν 4439/16;

Πιστεύουμε ότι ο λόγος οφείλεται  στην έκδοση της Οδηγίας 2018/958 για τον έλεγχο της αναλογικότητας, πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων.

Για οποιονδήποτε νουνεχή, οι περισσότερες ρυθμίσεις του Άρθρου 29 και του αναμενόμενου ΠΔ, αποκλίνουν καταφανώς από τα κριτήρια ελέγχου της αναλογικότητας σύμφωνα με την Οδηγία (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0958&from=EN)

Οποιοσδήποτε αντικειμενικός παρατηρητής των κειμένων και των ενεργειών της ΚΙΝΗΣΗΣ  μας από τη συστάσεως της, θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι οι στόχοι και οι διεκδικήσεις μας ήταν και είναι απολύτως συμβατοί με την Οδηγία και είναι επόμενο να δικαιώνουν τους μακροχρόνιους αγώνες μας και ιδιαίτερα τις θέσεις της Επιτροπής των ΧΜ, που μόνον αυτή διαφώνησε τόσο με τη διαδικασία σύνταξης του ΠΔ σύμφωνα με το Άρθρο 29, όσο και με το περιεχόμενο του.

Αναμένουμε τώρα από το ΤΕΕ, αλλά και από τα αρμόδια Υπουργεία να τοποθετηθούν στο θέμα.

Πιστεύουμε δε ότι παρόμοιο αίτημα θα διατυπωθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους.

xmas_2018-K.jpg

Άδειες Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Σενάριο…

Από Δ/νση Ανάπτυξης εκδόθηκε Άδεια Εγκατάστασης σύμφωνα με διατάξεις του ΒΔ του 1922(!!), για «Υπαίθρια Μονάδα Αποθήκευσης (Σιλό) Γεωργικών Προϊόντων» σε έκταση 10 στρεμμάτων όπου υπάρχει και ισόγειο δωμάτιο γραφείων 30m2. Η Πολεοδομία επιφυλάσσεται για τον τίτλο «Σιλό Αγροτικών Προϊόντων» διότι δεν αποδίδει το περιεχόμενο των μελετών, των φακέλων και σχεδίων  για την «Έγκριση και Άδεια Δόμησης Κτιρίων» και προτείνει άλλο τίτλο (Οι μηχανικοί που σχεδίασαν τα Σιλό με τις εξυπηρετικές εγκαταστάσεις τους και το γραφείο τρέχουν να βρουν  τον τίτλο αναζητώντας και τον αρχιτέκτονα που έχει το δικαίωμα να συντάξει το διάγραμμα δόμησης).

Το περιεχόμενο της «Άδειας Δόμησης» περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη του γραφείου(!),  τη στατική μελέτη των κτιριακών εγκαταστάσεων(?), τη μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης του WC του γραφείου (!), την ηλεκτρολογική μελέτη του γραφείου (!), τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας του γραφείου (!), τη μελέτη ΦΑ για το γραφείο (!), τη μελέτη θερμομονωτικής ικανότητας του κελύφους του γραφείου (!) και το ΣΑΥ-ΦΑΥ(??). Επίσης για  την έκδοση της έγκρισης δόμησης  πρέπει να  γνωματεύσει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής δεδομένου ότι η εγκατάσταση υπάγεται στα «ειδικά κτίρια» (!!).

Τέλος του σεναρίου. Η περίπτωση δεν αφορά συγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά η λογική που αναφέρθηκε ισχύει για  πολλές-πολλές συγκεκριμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Κύριε ελέησον και όποιος κατάλαβε κατάλαβε. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ συγχαίρουν τους μεταρρυθμιστές κυβερνήτες και το ΤΕΕ πρέπει να είναι υπερήφανο για τον τρόπο έκδοσης αδειών ίδρυσης και δόμησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. – ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

link

Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρο…..

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.974.688 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επί μέρους κατηγοριών μελετών:

1. Κατηγορία 7 – Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες: 69.790,11 €

2. Κατηγορία 8 – Στατικές μελέτες: 20.877,71 €

3. Κατηγορία 7 – Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες: 292.791,61 €

4. Κατηγορία 13 – Μελέτες υδραυλικών έργων: 806.672,12 €

5. Κατηγορία 16 – Μελέτες τοπογραφίες: 135.834,46 €

6. Κατηγορία 18 – Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων: 20.145,49 €

7. Κατηγορία 20 – Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες: 13.533,75 €

8. Κατηγορία 21 – Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες: 130.780,30 €

9. Κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές μελέτες: 226.694,45 €

257.568,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μ 195

Σ.Υ. Μ 195 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Μ 195