Ημέρες και Έργα κ. Σπίρτζη. (Τα πλέον βασικά εξ όσων γνωρίζουμε και μας αφορούν)

 • Ψηφίζεται στη Βουλή ο ν 4412/2016, σχετικός με την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ στις δημόσιες συμβάσεις. Για να δούμε όμως την ενσωμάτωση (Θεός να την κάνει!!!).
  • Αλλάζει τους ΟΡΙΣΜΟΥΣ (!!) των Οδηγιών, στις ακόλουθες κατευθύνσεις προκειμένου να ισχύσουν εμβόλιμα Άρθρα άσχετα με τις Οδηγίες και τα Παραρτήματα τους, που καταψηφίσθηκαν από όλη την Αντιπολίτευση: Να υπάρχει η Ελληνική κατηγοριοποίηση μελετών και έργων, αντί του Κοινού Ευρωπαϊκού Λεξιλογίου (CPV), που είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2195/2012. Να γίνεται σε μια παράγραφο και ορθά η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κ ΕΡΓΩΝ σύμφωνα με τους ορισμούς των Οδηγιών, αλλά σε επόμενη παρ. ΝΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ, με σκοπό να διατηρηθούν ως έργα τα Οικοδομικά και τα  Η/Μ χωρίς προσδιορισμό ΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, σε πλήρη αντίθεση με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ των Οδηγιών. Να καταργείται η δυνατότητα ανάθεσης ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ σε οικονομικούς φορείς για να παραμείνει άθικτο το ανεδαφικό καθεστώς της απόλυτης και γενικής διάκρισης μελετητών και κατασκευαστών.Να περιλαμβάνει μεν στους ορισμούς ως ΈΡΓΑ τα «Έργα Καθαρισμού νερού, υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων», αλλά σε επόμενα Άρθρα του νόμου ΝΑ ΤΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΙ σε «Εξειδικευμένες Εργασίες», προκειμένου να μην αποτελούν βασική κατηγορία Έργων και οι σχετικοί εργολήπτες να καθίστανται και όχι πάντοτε υπεργολάβοι άλλων και μάλιστα χωρίς προδιαγραφές μελέτης και συγκεκριμένο προϋπολογισμό, αφού οι μελέτες και οι προϋπολογισμοί συντάσσονται και οι Εργολήπτες προσκαλούνται στη βάση οικοδομικών και Η/Μ έργων, που δεν περιλαμβάνονται στις «Εξειδικευμένες Εργασίες» (!!).Να διατηρείται το απαράδεκτο καθεστώς τεμαχισμού μελετών και έργων, χωρίς διάκριση ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, σε πλήρη καταστρατήγηση σχετικών Άρθρων των Οδηγιών. Καθεστώς που θεμελιώνεται στη δομή του συντεχνιακού Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (ΚΠΑΜΥ), τον οποίο ο κ. Υπουργός επικαιροποίησε δεόντως.
  • Εισάγει εμβόλιμό ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με απαράδεκτη αντιστοίχιση ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΝ Ελληνικών Κατηγοριών Mελετών με το Κοινό Λεξιλόγιο (CPV), προφανώς για την εξυπηρέτηση κρατούντων  που ευνοούνται από τον ΚΠΑΜΥ, αφού αυτός δεν περιλαμβάνει ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ μελετών όπως Ενεργειακές, Βιομηχανικές, Χημικών Εγκαταστάσεων κτλ.
 • Υπογράφει ως κυρίως επισπεύδων Υπουργός το ΠΔ 99/2018, εναντίον του οποίου εκκρεμεί στην ολομέλεια του ΣτΕ την 4η προσεχούς Οκτωβρίου η εκδίκαση ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (!!) αιτήσεων ακύρωσης. Σε αγαστή δυστυχώς συνεργασία με τη Διοίκηση του ΤΕΕ αποδέχεται μ’ αυτό το ΠΔ τη χορήγηση «επαγγελματικών δικαιωμάτων» στη βάση και μόνον ακαδημαϊκών τίτλων, σε πλήρη αντίθεση με τις ρυθμίσεις περί «επαγγελματικών προσόντων» των Ευρ. Οδηγιών, αλλά και βασικές συνταγματικές αρχές.
 • Και φθάνουμε στον τελευταίο άθλο του. Υπογράφει την 3η Ιουλίου (!) το τερατούργημα ΠΔ 71/2019 «Περί συντελεστών Παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών (!!) έργων κ.τ.λ», που καθιστά τον εκάστοτε Υπουργό Υποδομών, αρμόδιο φορέα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ επαγγελματικών προσόντων φυσικών και νομικών προσόντων μελετητών ή κατασκευαστών για το ΧΑΟΣ των Tεχνολογικών Εφαρμογών, ιδιαίτερα στα Ιδιωτικά Έργα. Πλήθος Μητρώων, Πλήθος Επιτροπών, Άπειρη Γραφειοκρατία, με πλήρη καταστρατήγηση των κανόνων και των διαδικασιών ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, αλλά τελικά χωρίς καμία ουσία. Ή μάλλον μια και μοναδική. Τη διατήρηση ενός απολύτως ανορθολογικού και ατελέσφορου συστήματος σε καθεστώς δημοκρατίας και ελευθερίας με σκοπό την εξυπηρέτηση συμφερόντων κρατούντων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν 4412/2016, που προαναφέραμε. Ρυθμίσεων που σχετίζονται με αυθαίρετους αποκλεισμούς από διαγωνισμούς μελετών έργων και όχι με την αξιολόγηση προσόντων στο στάδιο απόφασης των Αρμόδιων Αρχών για την ανάθεση τους, σύμφωνα με τα κριτήρια των Οδηγιών. Ρυθμίσεων με επιβολή άνωθεν της οργάνωσης των επιχειρήσεων που οδηγεί σε χρηματιστήριο πτυχίων, ρυθμίσεων που αντιστοιχούν κατά το δοκούν την τεχνογνωσία με ΕΥΡΩ, που συγκρούονται μεταξύ τους αλλά και με τις διατάξεις ακόμη και του ΠΔ 99/2018, που βασίζονται σε μελέτες για τις οποίες δεν υπάρχουν προδιαγραφές κ.τ.λ κ.τ.λ. Ορισμένοι χαρακτήρισαν το ΠΔ 71/2019 σοβιετικού τύπου. Λάθος. Στα καθεστώτα αυτού του τύπου δεν υπάρχει δραστηριότητα οικονομικών φορέων σε μελέτες και κατασκευές τεχνικών έργων. Φαίνεται όμως ότι ο κ. Σπίρτζης και οι σύμβουλοι του επιχείρησαν καθεστώς υβριδικού τύπου. Θα τους περάσει??

Ο κ. Σπίρτζης σε μια παρέμβαση του στη Βουλή και αδυνατώντας να απαντήσει σε τεκμηριωμένες ερωτήσεις βουλευτών για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και αλχημείες του, ισχυρίσθηκε ότι πρέπει να προστατεύσουμε την Επιστήμη (!!) και τους Έλληνες Μελετητές και Κατασκευαστές. ΑΛΙΜΟΝΟ ΜΑΣ!!!

Δυστυχώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο κ. Σπίρτζης, αλλά και οι καρεκλοκένταυροι «παντογνώστες» του Υπ. Υποδομών, διάφοροι συνδικαλιστικοί φορείς που θεωρούν ότι εξυπηρετούνται από παρόμοια νομοθετήματα, όπως και η Διοίκηση του ΤΕΕ.

Θα αντιληφθούν ο κ. νέος Υπουργός και η Κυβέρνηση το μπάχαλο και το αλαλούμ?? Αναμένουμε.

Advertisements

Προγραμματικές Δηλώσεις Υπ. Υποδομών & Υπ. Παιδείας

Προγραμματικές Δηλώσεις Υπ. Υποδομών

Δικαίως ο νέος Υπ. Υποδομών ασχολήθηκε κυρίως με τα μεγάλα έργα στην ομιλία του για το θέμα. Η αναφορά του όμως ότι θα διατηρήσει με ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ το ν. 4412/2016 μας προβληματίζει. Θυμίζουμε:

 • Καταψήφισε και δικαίως τους ορισμούς του νόμου αυτού, διότι μετέβαλαν ουσιαστικά τους ΟΡΙΣΜΟΥΣ των Ευρ. Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Το ίδιο έπραξε και η προηγούμενη μείζον και ελάσσον αντιπολίτευση, διότι αντελήφθη την προσπάθεια του κ. Σπίρτζη να συντηρήσει το υφιστάμενο στρεβλό και συντεχνιακό σύστημα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων έργων. Προσπάθεια που ολοκληρώθηκε με το τερατούργημα ΠΔ 71/2019, που πρόλαβε να εκδώσει την 3η Ιουλίου μόνον με την υπογραφή του, ο προηγούμενος τουλάχιστον συντεχνιακός Υπουργός, χωρίς την υποβολή απαραίτητης έκθεσης σκοπιμότητας στο ΣτΕ.
 • Εκκρεμεί η δίκη ενώπιον της ολομέλεια του ΣτΕ την 4η προσεχούς Οκτωβρίου, ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ του ΠΔ 99/2018, ενός άλλου απαράδεκτου νομοθετήματος του κ. Σπίρτζη απολύτως σχετικού, αλλά και συγκρουόμενου με το ΠΔ 71/2019.

Κύριε Υπουργέ,

Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα αντιληφθείτε ότι τα Μητρώα Δημοσίων και ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ (?) ΕΡΓΩΝ ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., ΜΕΜ, ΜΕΚ, ΜΗΕΤΕ, ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε. , ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., ΜΗ.Ε.Ε.Ι.Δ.Ε , ΜΗ.Ε.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε, που αφορούν αξιολόγηση και έλεγχο επαγγελματικών προσόντων φυσικών και νομικών προσώπων από τη Γ.Γ. του Υπουργείου σας, δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τους κανόνες, τις διαδικασίες και τους φορείς ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, που πράγματι απαιτούνται όχι βέβαια για τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, αλλά κυρίως ως ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και του Κανονισμούς. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα αντιληφθείτε, ότι η μη διάκριση ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΕΡΓΩΝ σύμφωνα με τις Ευρ. Οδηγίες, αλλά και η προσπάθεια εγκλωβισμού κάθε είδους ιδιωτικού Τεχνικού ΕΡΓΟΥ στη συντεχνιακή και στρεβλή κατηγοριοποίηση του υφιστάμενου Μητρώου Δημοσίων Έργων, αποτελούν κατευθύνσεις πρόδηλα αντίθετες όχι μόνον με την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Τεχνική, αλλά και την απλή λογική. Απλή λογική που δυστυχώς για λόγους, που εύκολα θα μπορέσετε να αντιληφθείτε ελλείπει από το Υπουργείο στο οποίο κληθήκατε να υπηρετήσετε. Απλή λογική που χωρίς επαναφορά της, δεν είναι δυνατή κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας.

Κύριε Υπουργέ,

Ευελπιστούμε ότι οι αρχές που προβάλατε κατά την ανάγνωση των προγραμματικών σας δηλώσεων θα συνοδεύουν τη θητεία σας.

Και εφόσον τούτο ισχύει, πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα αντιληφθείτε ότι η αναφορά σας «ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ» στο ν 4412/2016 αλλά και στο ν 4472/2017 αντί της πιστής εφαρμογής των αρχών και των πρακτικών των Ευρ. Οδηγιών, δεν ήταν επιτυχής.

 

Προγραμματικές Δηλώσεις Υπ. Παιδείας

Παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον τους άξονες δράσης της νέας  Υπ. Παιδείας και δεν έχουμε λόγους να διαφωνούμε.

Επισημαίνουμε πάντως την παντελή έλλειψη αναφοράς στο θέμα των «επαγγελματικών δικαιωμάτων». Ενδεχόμενα γνωρίζει ότι εκκρεμεί η δίκη στην Ολομέλεια του ΣτΕ  ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ κατά του ΠΔ 99/2018 και είναι λογικό ότι επιθυμεί να ενημερωθεί. Από την πλευρά μας ενημερώνουμε ότι ο προηγούμενος Υπουργός μολονότι επανειλημμένα επικαλούνταν τα «επαγγελματικά προσόντα» ως κριτήριο  άσκησης τεχνικών δραστηριοτήτων αντί του όρου «επαγγελματικά δικαιώματα», προσυπέγραψε το ΠΔ 99/2018 το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις απολύτως συντεχνιακές, ουδεμία σχέση έχουσες με επαγγελματικά προσόντα και με τα ισχύοντα, όχι μόνον στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σ’ όλον τον κόσμο.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΝ ΟΣΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ?

Είμαστε μάρτυρες σε πλήθος διαγωνισμών περιβαλλοντικών έργων, όπου στα Τεύχη Δημοπράτησης υφίσταται διαστασιολόγηση εξοπλισμού και συγχρόνως προσδιορισμός της απόδοσης του. Αντί όμως η ευθύνη απόδοσης να ανήκει σ’ όσους είτε μελετούν τον εξοπλισμό και συντάσσουν τα Τεύχη, είτε σε όσους τα εγκρίνουν, καλούνται οι υποψήφιοι ανάδοχοι για την κατασκευή των έργων να αποδεχθούν και να αναλάβουν αυτοί την ευθύνη απόδοσης για τη συγκεκριμένη διαστασιολόγηση του εξοπλισμού. Το απαράδεκτο και πρωτοφανές σε όλο τον κόσμο καθεστώς δεν λέει να αλλάξει. Προκαλεί στις πιο πολλές περιπτώσεις το γέλιο για την ασχετοσύνη όσων εμπλέκονται στα αντικείμενα. Δεν είναι δε και λιγότερες οι περιπτώσεις όπου φωτογραφίζονται προμηθευτές. Πότε επί τέλους θα σοβαρευτούν;

 • Οι μελετητές, που χωρίς γνώση εμπλέκονται στο αντικείμενο.
 • Οι δημοπρατούσες αρχές, που δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη και επιχειρούν να την μεταφέρουν στους εργολήπτες.
 • Οι εργολήπτες που είτε αποδέχονται ανοησίες, είτε εμπλέκονται σε φωτογραφικές προδιαγραφές.

Θα επιληφθούν του θέματος τα κόμματα ενόψει εκλογών;

Είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς σοβαροί επενδυτές;

Αναμένουμε απαντήσεις και είμαστε έτοιμοι να αναφέρουμε πάμπολλα παραδείγματα.

ΠΔ 99/2018. Απολογισμός.

Είναι γνωστό ότι η δίκη στην ολομέλεια του ΣτΕ την 10η Μαΐου για την εκδίκαση 14 αιτήσεων ακύρωσης του ΠΔ 99/2018 αναβλήθηκε για την 4η προσεχούς Οκτωβρίου, με κύρια ευθύνη του Υπ. Υποδομών. Ενδεχόμενα ο κ. Σπιρτζης μερίμνησε, ώστε να ισχύσει η ρήση: «Απελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο».

Η αίτηση ακύρωσης των ΧΜ υποβλήθηκε από 25 συναδέλφους με πρωτοστατούντες τον Καθηγητή του ΕΜΠ Ανδρέα Μπουντουβή, τον Πρόεδρο του ΠΣΧΜ Άρη Γκορόγια και τον Αντιπρόεδρο του ΠΣΧΜ Κ. Κρεμαλή, που είχε την κύρια ευθύνη διαχείρισης του επαγγελματικού θέματος. Το πρώτο δικόγραφο ετοιμάστηκε με κύρια ευθύνη της δικηγόρου του Συλλόγου κ. Αρ. Μπακόλα και το συμπληρωματικό από το Γραφείο του Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου και Ευρωβουλευτή κ. Κ Χρυσόγονο. Το συμπληρωματικό δικόγραφο αντιμετωπίζει λεπτομερώς όλες τις ρυθμίσεις του ΠΔ 99/2018  και αποτελεί ένα ιστορικό έγγραφο, στο οποίο αναδύονται όλες οι στρεβλώσεις τις οποίες επί δεκαετίες προέβαλε ο Κλάδος, αλλά και οι αντισυντεχνιακές θέσεις, που από κοινού οι εκπρόσωποι της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και του Επαγγελματικού μας φορέα διαμόρφωσαν κατά τη διαδικασία σύνταξης του ΠΔ. Επίσης το Γραφείο του κ. Κ. Χρυσόγονου ετοίμασε αναφορά για το θέμα στην ΕΕ, που ήδη απεστάλη αρμοδίως.

Ήδη ο λεπτομερής απολογισμός δράσεων και ταμείου από τον διαχειριστή του θέματος, κοινοποιήθηκε στους 51 συναδέλφους και τους Προέδρους των τριών Πανεπιστημιακών Σχολών ΧΜ, που συνέδραμαν οικονομικά για την αντιμετώπιση των υψηλών εξόδων της προσπάθειας ύψους ~12.500 ΕΥΡΩ.

Αξίζει ιδιαίτερης μνείας το γεγονός ότι οι Πρόεδροι των Παν. Σχολών ενήργησαν κατ’ εντολή των Γ.Σ. Μόνον ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και χαρά πρέπει να προκαλούν σ΄ όλους τους ΧΜ οι αποφάσεις τους και έχουμε την πεποίθηση ότι θα μνημονεύονται όχι μόνον γιατί προάγουν το ρόλο των ΧΜ, αλλά συμβάλλουν και στην ανάπτυξη της χώρας.

Είναι γνωστό ότι η κρίση είχε τις επιπτώσεις της και στη λειτουργία των Επιστημονικών-Επαγγελματικών Συλλόγων. Λειτούργησαν στο παρελθόν με επιχορηγήσεις από το ΤΕΕ και με ένα Καταστατικό, που δεν ανταποκρίνονταν στις σημερινές συνθήκες και εξελίξεις. Η ανάγκη αντιμετώπισης των υπέρογκων χρεών, που είχαν συσσωρευθεί στο Σύλλογο, η συγκυρία που επέβαλε την ενεργό συμμετοχή της εκπροσώπησης του Κλάδου στις διαδικασίες σύνταξης του ΠΔ για τα «επαγγελματικά δικαιώματα» και η τακτοποίηση των ταμειακών υποχρεώσεων των μελών του ΠΣΧΜ σύμφωνα με το Καταστατικό, καθυστέρησαν ατυχώς, αλλά όχι όπως πιστεύουμε αδικαιολόγητα τη διεξαγωγή εκλογών.

Ήδη έχει προετοιμαστεί η επικαιροποίηση του Καταστατικού, στην οποία συνέβαλε ο εκπρόσωπος μας και θα κληθούν όλοι οι συνάδελφοι να τοποθετηθούν με σχόλια και παρατηρήσεις,  μετά τις απαραίτητες συζητήσεις που πρέπει να προηγηθούν στο Δ.Σ. Ευελπιστούμε ότι το φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί Γ.Σ. για την έγκριση του νέου Καταστατικού του Συλλόγου, που θα δώσει την ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας ενεργός και αποτελεσματικός στις νέες συνθήκες Παν. Σύλλογος με Περιφερειακά τμήματα, που θα μπορούν να λειτουργούν χωρίς τα γνωστά σημερινά προβλήματα.

Είναι γνωστό ότι η συμμετοχή της ΚΙΝΗΣΗΣ στα κοινά και με γνώμονα της αρχές της δημοκρατίας και της ελευθερίας, σκόπευε αποκλειστικά στην ανάδειξη αλλά και στην επίλυση προβλημάτων, που όχι μόνον απέτρεπαν την ορθολογική ενεργοποίηση όλου του τεχνικού δυναμικού της χώρας, αλλά την καθιστούσαν μη κανονική σε σχέση κυρίως με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ο σκοπός αυτός της ΚΙΝΗΣΗΣ μας  έγινε όπως θέλουμε να πιστεύουμε όχι μόνο αποδεκτός αλλά και σεβαστός από τους συναδέλφους, που συμμετέχουν επίσης στα κοινά, δεν διαφωνούν με τις δικές μας προσπάθειες, αλλά ενδιαφέρονται συγχρόνως και για την προβολή πολιτικών θέσεων, που εκφράζονται από κομματικούς φορείς. Δημοκρατία έχουμε.

Εκ του αποτελέσματος από τη συμμετοχή μας στα κοινά πιστεύουμε ότι δικαιούμαστε να ισχυριζόμαστε ότι ο τίτλος «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΜ-ΜΔ» ήταν και παραμένει επιτυχής.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ !!!

Επαγγελματικά δικαιώματα ή νομοθετική Ρύθμιση των επαγγελμάτων;

Η #ρύθμιση των επαγγελμάτων# εμπεριέχει και την αιτιολογία της σκοπιμότητας της, ώστε με βάση τις συνταγματικές και ενωσιακές αρχές της επαγγελματικής ελευθερίας, της αναλογικότητας και των όρων ανταγωνισμού να εξυπηρετείται το Δημόσιο συμφέρον. Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση δεν μπορεί να αφορά όλα τα επαγγέλματα. Ο όρος #επαγγελματικά δικαιώματα# μπορεί να υπονοεί τα προηγούμενα, αλλά και μπορεί ανάλογα με ιδεολογίες ή ιδεοληψίες να  επεκτείνεται σε δικαιώματα εξασφάλισης εργασίας για όλους με την ευθύνη του Κράτους,  ή μπορεί να οδηγεί σε αναιτιολόγητη  χορήγηση τους, στη βάση κομματικών ή πελατειακών σχέσεων και συντεχνιακών συμφερόντων.

Στα κανονικά κράτη υφίστανται θεσμικά πλαίσια βασισμένα στις ως άνω συνταγματικές και ενωσιακές αρχές, για τη  διάρθρωση και τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης / κατάρτισης, αλλά και την αντιστοίχιση τους με επαγγελματικές δραστηριότητες ή επαγγελματικούς τίτλους, που περιγράφονται γενικά ή ειδικά,  πάντα σε ουσιαστική συνεργασία με τους Επαγγελματικούς φορείς ή τα Επιμελητήρια, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν σαν κύριο σκοπό την προβολή συνδικαλιστικών ή συντεχνιακών αιτημάτων. Επαγγελματικοί φορείς  ή Επιμελητήρια, που ιδιαίτερα στα επαγγέλματα που συνδέονται με την  τριτοβάθμια εκπαίδευση/κατάρτιση, αφενός ενδιαφέρονται σοβαρά για την προστασία και την προαγωγή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων  των μελών τους, αφετέρου  εξουσιοδοτούνται με όρους από την Πολιτεία  να αναλαμβάνουν και την ευθύνη ελέγχου της άσκησης των επαγγελμάτων, στη βάση αποτελεσματικής εφαρμογής Κωδίκων Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Πλούσια εμπειρία για τα προηγούμενα μπορεί να αποκτηθεί από τη μελέτη της Βάσεως Δεδομένων, που δημιουργήθηκε  τον Ιαν. του 2017 από την ΕΕ και υπάρχει στο link.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=map

Βάση δεδομένων που προέκυψε από τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Κρατών Μελών σε εφαρμογή των όρων διαφάνειας, που προβλέπονται από την Οδηγία ΕΕ 2013/55 η οποία ενσωματώθηκε στη χώρα μας με το ΠΔ 51 τον Ιούνιο  του 2017(!).

Με θλίψη αλλά και αγανάκτηση παρατηρούμε από τη βάση δεδομένων, ότι η χώρα μας είναι πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ανταποκρίθηκε στους όρους διαφάνειας της Οδηγίας 2013/55 , δεν είχε ενεργή συμμετοχή στη δημιουργία της βάσης δεδομένων και βέβαια δεν υπέβαλε κανένα απαιτούμενο σχέδιο από την ΕΕ, για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει την οργάνωση των επαγγελμάτων.

Αντ`αυτών  ο (κακώς) υπεύθυνος για την οργάνωση των επαγγελμάτων Υπουργός κ. Γαβρόγλου, ομολογεί στη Βουλή τις δυσκολίες(?) αντιμετώπισης του θέματος των «επαγγελματικών δικαιωμάτων» και ιδίως των τεχνικών και  εξαγγέλλει την κατάργηση του ΣΑΕΠ, μετά προειδοποιητική επιστολή από την ΕΕ για την μακρά καθυστέρηση 6.000 αιτούντων να αναγνωρισθούν τα επαγγελματικά τους προσόντα .Έχει όμως πιστεύουμε  την υποχρέωση  να ενημερώσει τον Ελληνικό λαό, για τους λόγους που η Κυβέρνηση στην οποία μετέχει, αδυνατεί να προωθήσει τις απαραίτητες για την ανάπτυξη της χώρας μεταρρυθμίσεις στο αντικείμενο, να συνεργαστεί με την ΕΕ και να φροντίσει να μην ευτελίζεται η χώρα.

Μήπως όμως είναι επιτέλους η ώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους τα Κόμματα και οι αρμόδιοι φορείς? Αλήθεια ποια είναι  η άποψη και η θέση του ΤΕΕ για τη βάση δεδομένων και τις εκθέσεις της ΕΕ, που τη συνοδεύουν? Μάλλον πέρα βρέχει. Εκφράστηκε όμως θετικά για το ΠΔ99/2018, που με την ευθύνη του κυρίως συντάχθηκε και κατά του οποίου έχουν υποβληθεί από φορείς δέκα αιτήσεις ακύρωσης στο ΣτΕ, μεταξύ των οποίων είναι και Σύλλογοι διπλ. Μηχανικών!!!

ΠΔ 99/2018 ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Από κ. Κρεμαλή

Δημοσιοποιούμε το Σχ. ΠΔ με την επιστολή που το συνόδευε και που υπέβαλε η Επιτροπή ΧΜ  στη διαδικασία σύνταξης  ΠΔ για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού. Επίσης δημοσιοποιούμε την Δήλωση που κατέθεσαν την 20/06/17 οι εκπρόσωποι των ΧΜ στην Επιτροπή του Άρθρου 29 του ν4439/16 με την οποία εξέφρασαν τη διαφωνία τους τόσο με τη διαδικασία όσο και με το παρανόμως προαποφασισμένο περιεχόμενο του Σχ. ΠΔ το οποίο στη συνέχεια εστάλη αρμοδίως προς γνωμοδότηση του ΣτΕ.. Κατά την επεξεργασία του Σχ. ΠΔ στο ΣτΕ έγινε παρέμβαση εκ μέρους του ΠΣΧΜ και ορισμένες τελικές διατάξεις του ΠΔ99/2018 δικαιώνουν την παρέμβαση.

Από τη σύγκριση του ΠΔ 99/2017 και του Σχ. ΠΔ που υπέβαλαν οι ΧΜ μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματα του και αναμένουμε με ενδιαφέρον τα σχόλια και τις παρατηρήσεις συναδέλφων.

Μπορώ όμως να ανακοινώσω την κοινή πεποίθηση των ΧΜ που εργάστηκαν για την σύνταξη του Σχ ΠΔ των ΧΜ ότι το έργο τους δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγκαταλειφθεί. Οι μακροχρόνιοι αγώνες μας για ένα ορθολογικό πλαίσιο ρύθμισης του επαγγέλματος του μηχανικού συνεχίζονται.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία του Ιουνίου τ.ε. που επιβάλλει τη λεπτομερή αιτιολόγηση νομοθετικών ρυθμίσεων που αντιστοιχούν κατοχυρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες υπέρ ορισμένων επαγγελματικών τίτλων για λόγους δημοσίου συμφέροντος, θέτει επί τέλους τέρμα στο απαράδεκτο συντεχνιακό καθεστώς.

XM_ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ

XM_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- Συνοδευτικό Προσχεδίου ΠΔ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ κ. ΖΑΜΑΝΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΜ

 

ΠΔ 99/2018

Από Κ. Κρεμαλή

Φαντάζομαι συνεδρίαση, όπου συμμετέχουν οι κ.κ Υπουργοί: Ασ. Πιτσιόρλας, Κων. Γαβρόγλου, Γεωρ. Σταθάκης, Χρ Σπίρτζης με αντίστοιχους συναδέλφους τους της ΕΕ και με σκοπό την παρουσίαση των αρχών και κατευθύνσεων στη βάση των οποίων συντάχθηκε το ΠΔ 99/2018.

Στο διάλογο που ακολουθεί ας υποθέσουμε ερωτήσεις και απαντήσεις για το θέμα.

Ερώτηση: Είναι αξιολογημένα τα προγράμματα σπουδών, που οδηγούν στα επαγγελματικά δικαιώματα;

Απάντηση (κ. Χρ. Σπίρτζης): Στη χώρα μας προτιμάμε το σύστημα της αυτοαξιολόγησης !!!

Απάντηση (κ. Κ. Γαβρόγλου): Στη χώρα μας διαθέτουμε Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Όμως όταν τη ρωτάμε να εκφράσει άποψη δεν απαντά!!!

Απάντηση (κ. Ασ. Πιτσιόρλας): Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων και του ΤΕΕ που συμμετείχαν στη διαδικασία σύνταξης του ΠΔ συμφώνησαν και με τη διαδικασία και με το περιεχόμενο. Μόνο μια εκπρόσωπος διαφώνησε αλλά αντικαταστάθηκε!!

Απάντηση (κ. Γ. Σταθάκης): Οι θεσμοί συμφώνησαν, αφού όπως είχαμε δεσμευθεί υποβάλλαμε το Σχ. ΠΔ στο ΣτΕ!!!

Ερώτηση: Γιατί το ΠΔ δεν αναφέρεται σε επαγγελματικά προσόντα απαιτούμενα για την άσκηση του επαγγέλματος, όπως προβλέπονται από το Άρθρο 29 του ν. 4439/16, αλλά μόνον σε επαγγελματικά δικαιώματα πρόσβασης σε δραστηριότητες με βάση το γνωστικό αντικείμενο σπουδών?

Απάντηση (κ. Κ. Γαβρόγλου): Επανειλημμένως  έχω αναφέρει τη θέση μου για την χρήση του  όρου  επαγγελματικά προσόντα αντί επαγγελματικών δικαιωμάτων και ελπίζω να θεσμοθετηθούν στις ρυθμίσεις για την άσκηση του επαγγέλματος των πτυχιούχων μηχανικών!!

Απάντηση (κ. Χρ. Σπίρτζης):  Η θέση μερίδας φοιτητών, αλλά και ορισμένων επαγγελματικών φορέων είναι «όλα τα δικαιώματα στο πτυχίο». Επιπλέον  δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κοινές αρχές για την άσκηση του επαγγέλματος. Κάθε υπουργείο θα πρέπει να αποφασίζει μονομερώς.!!!

Απάντηση (κ. Γ. Σταθάκης): Μόνον ο εισηγητής του θέματος στο ΣτΕ έθιξε το θέμα κατά την επεξεργασία  του ΠΔ και διαφώνησε με τη γνώμη των άλλων δύο, που είχαν την γνώμη ότι η άσκηση του επαγγέλματος συνδέεται με την άδεια που χορηγεί το ΤΕΕ.

Ερώτηση:  Με ποια κριτήρια χορηγείται η Άδεια;

Απάντηση (κ. Χρ. Σπίρτζης): Με πεντάλεπτες εξετάσεις για το περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας.!!

Ερώτηση: Γιατί διαφώνησε η Επιτροπή ΧΜ τόσο με τη διαδικασία όσο και με τα περιεχόμενα της περιπτωσιολογίας του ΠΔ;

Απάντηση (κ. Χρ. Σπίρτζης): Φαίνεται ότι δεν μπορούν να δεχθούν τα κοινά δικαιώματα Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών. Επίσης ότι οι Πολιτικοί Μηχανικοί καλύπτουν με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους όλες τις επιστημονικές περιοχές της μηχανικής. Αλλά τούτο είναι πρόβλημα τους!!! Επίσης προσδιόρισαν το αντικείμενο της μελέτης για τις εγκαταστάσεις διεργασιών και τo αντιστοίχησαν με τον ξενόγλωσσο όρο process design. Αρνούνται δηλαδή να δεχθούν ότι  οι μελέτες π.χ για έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή στερεών  απορριμμάτων αντιστοιχούνται  στη νομοθεσία μετά τη μεταπολίτευση με μελέτες υδραυλικών έργων  και οι αμοιβές για την εκπόνηση τους διακρίνονται και διαχωρίζονται σε αμοιβές για  μελέτες υδραυλικών έργων  αρμοδιότητας ΠΜ και αμοιβές για μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΜΜ ή ΗΜ ή ΝΜ. Αρνούνται επίσης να δεχθούν ότι ενώ εγγράφονται στα Μητρώα Εργοληπτών ως Εργολήπτες Έργων καθαρισμού νερού και αποβλήτων καλούνται σε διαγωνισμούς κατασκευής αυτών των έργων για την εκτέλεση εργασιών απροσδιόριστου προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός των έργων επίσης διαχωρίζεται και αφορά οικοδομικές εργασίες αρμοδιότητας ΠΜ και εργασίες σε Η/Μ εγκαταστάσεις αρμοδιότητας ΜΜ,ΗΜ και ΝΜ. Αλλά αυτές οι αρνήσεις τους αποτελούν  επίσης πρόβλημα τους. Οι διαχωρισμοί που ανέφερα και κακώς θεωρούνται από ορισμένους ως κανιβαλισμοί των σχετικών μελετών και έργων, είναι απολύτως συμβατοί με τα διακριτά γνωστικά αντικείμενα σπουδών των  ειδικοτήτων, που συμμετέχουν.!!!

Ερώτηση: Αν με τον όρο επαγγελματικά δικαιώματα νοείται η νομοθετική κατοχύρωση άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων υπέρ ορισμένων επαγγελματικών τίτλων, γνωρίζετε την Οδηγία 2018/958/ΕΕ, που προσδιορίζει τα απαραίτητα προς τούτο κριτήρια αιτιολόγησης και απαιτεί ενημέρωση της ΕΕ;

Απάντηση (Όλοι μαζί): Έχουμε προθεσμία έως τον Ιούλιο του 2020 για να προσαρμοσθούμε.

Ομήγυρης ξένων παρισταμένων: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, που θα μας βοηθήσει στην αξιολόγηση του ΠΔ.

«Διακήρυξη για Οδηγό Εκπόνησης, Περιεχόμενα και Προεκτιμώμενες Αμοιβές Μελετών Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασία Λυμάτων»

Link:  https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=2662_a90a290c9021976065ee2cf1ee7f3134&Itemid=217

 

ΤΙ πάτε να κάνετε ρε;

 

Από την ανάγνωση των Τευχών της ως άνω Διακήρυξης και ειδικότερα του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους Προεκτιμώμενης Αμοιβής προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Ποια είδη συμβάσεων μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου θα εξυπηρετούνται από τον προκηρυχθέντα Κανονισμό Εκπόνησης Μελετών;
 • Είναι δόκιμος ο τρόπος που έχει επιλεγεί για την σύνταξη του Κανονισμού;

 

Μελέτες Έργων και Είδη Συμβάσεων

Η Διεθνής Ομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών (International Federation of Consulting Engineers – FIDIC), με έτος Ίδρυσης το 1913, εκδίδει και επικαιροποιεί σειρές συμβολαίων (contracts) για την εκτέλεση δημοσίων έργων υποδομής. Τα συμβόλαια μεταξύ Αναθετουσών Αρχών (Owners) και Ανάδοχων (Contractors) για την εκτέλεση των έργων διακρίνονται ως ακολούθως:

Εκτέλεση Έργων είτε με Σχεδιασμό ιδιαίτερα του κυρίως Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, είτε με Σχεδιασμό του Αναδόχου, ή Εκτέλεση Έργων στη βάση παράδοσης του Έργου Turnkey,  ή Εκτέλεση Έργων στη βάση Σχεδιασμού και Εκτέλεσης του Έργου και συγχρόνως ανάληψης από τον Ανάδοχο της ευθύνης λειτουργίας και συντήρησης του για μεγάλη χρονική περίοδο (Έργα Design – Built and Operate – BOD)

Είναι επόμενο ότι το αντικείμενο των Μελετητών Μηχανικών Συμβούλων των Αρχών Ανάθεσης των Έργων να διαφοροποιείται ανάλογα με την διάκριση των συμβολαίων. Π.χ. Έργα διεργασιών (Processes) όπως είναι τα μεγάλα έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων ή τα Ενεργειακά  Έργα δημοπρατούνται είτε με σχεδιασμό από τον Ανάδοχο, είτε Turnkey, είτε BOD. Σ’ όλες τις περιπτώσεις παρέχεται ελευθερία στον Ανάδοχο να σχεδιάσει, να οργανώσει και να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με Κανονισμούς, Προδιαγραφές και Πρότυπα, ο δε Εργοδότης με τους Συμβούλους Μηχανικούς του, δίνει το βάρος στον έλεγχο και στην αξιολόγηση των δεσμεύσεων ή απαιτήσεων του σχεδιασμού, της κατασκευής,  της λειτουργίας και συντήρησης του Έργου, σύμφωνα κάθε φορά με τους όρους της σύμβασης.

Σημειώνουμε ότι η εφαρμογή των προηγούμενων εκδόσεων FIDIC απαιτείται από τις διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση για την κατασκευή Έργων υποδομής. Σημειώνουμε επίσης ότι στις εκδόσεις FIDIC περιλαμβάνονται συνιστώμενα συμβόλαια μεταξύ Αναθετουσών Αρχών και Συμβούλων Μηχανικών για τα διάφορα είδη συμβάσεων, καθώς και οδηγίες για την αξιολόγηση των υποψήφιων Αναδόχων στους διαγωνισμούς για την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων έργων.

Ο ν 4412/16 όπως και όλοι οι προηγούμενοι και παρά τους ορισμούς Ευρωπαϊκών Οδηγιών, δεν αντιμετωπίζουν με διακριτό και κατά το δυνατόν σαφή τρόπο τα διάφορα είδη δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικότερα για τα εξειδικευμένα και μεγάλα δημόσια έργα, όπου η τεχνολογία ελέγχεται από όσους απέκτησαν την εμπειρία να την εφαρμόζουν, το θεσμικό μας πλαίσιο είναι υβριδικό. Αφενός βασίζεται στην εκπόνηση του βασικού σχεδιασμού από την Αναθέτουσα Αρχή, αφετέρου επιβάλλει υποχρεωτική  συμμετοχή μελετητών του Μητρώου Μελετητών στο έργο του Αναδόχου, προκειμένου να αναλάβουν την ευθύνη του λεπτομερούς σχεδιασμού. Η υπόψη διακήρυξη είναι προσαρμοσμένη σ’ αυτό το καθεστώς. Καθεστώς, όπου στις προμελέτες (Βασικός Σχεδιασμός σε πρώτο επίπεδο) υπάρχει διαστασιολόγηση εξοπλισμού και προσδιορισμός της δυναμικότητας  και της απόδοσης  του εξειδικευμένου έργου και καλείται ο Ανάδοχος να δεσμευθεί για την επίτευξη τους με τη συνευθύνη συμβούλων που μπορεί να είναι σύμβουλοι της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΛΑΛΟΥΜ στον κύβο .

Όμως στα συμβόλαια της FIDIC, οι Σύμβουλοι Μηχανικοί  εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο την Αναθέτουσα Αρχή, όταν αυτή δεν διαθέτει την κατάλληλη στελέχωση και ουδέποτε εμπλέκονται στα συμβόλαια μεταξύ Αναθετουσών Αρχών και Αναδόχων.

Από τα προηγούμενα και με βάση την εμπειρία μας, θα περιμέναμε από το Υπουργείο να προσαρμοστεί κατά προτεραιότητα στην εισαγωγή και στη χώρα μας των διακριτών συμβολαίων της FIDIC για όλα τα είδη έργων, πράγμα που θα εξυπηρετούσε και τους εγχώριους Αναδόχους να χρηματοδοτούνται ευχερέστερα από τις επενδυτικές τράπεζες, αλλά και να ενδιαφέρονται για την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη τους. Αλλά φαίνεται ότι ο κ. Υπουργός και η Δ/νση 18 του Υπουργείου Υποδομών περί άλλων τυρβάζουν  και περιμένουν ο φύρδην – μίγδην ν 4412/16 στον οποίο βασίζεται η υπόψη Διακήρυξη, να φέρει την ανάπτυξη στη χώρα.

Οδηγός Περιεχόμενων Μελετών και Παραδοτέων

Αναφερόμενοι στο αντικείμενο  που πρέπει να εξυπηρετεί ο Οδηγός εκπόνησης των μελετών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων σημειώνουμε:

 • Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι η ΕΥΔΑΠ αλλά και άλλοι φορείς αγνοούν τα κριτήρια σχεδιασμού (Design criteria), τις βέλτιστες πρακτικές (Best practices) και τις Συνιστώμενες Μεθόδους (Recommended Methods), που πρέπει να αποτελούν θεσμοθετημένα περιεχόμενα ενός Κανονισμού εκπόνησης μελετών, ώστε να εξυπηρετείται η άρτια και οικονομική κατασκευή των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.
 • Αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι στην εποχή του INTERNET, οι συντάκτες της διακήρυξης δεν έχουν αντιληφθεί την ύπαρξη αυτών των θεσμοθετημένων Κανονισμών σε πλήθος Υπουργείων Κανονικών Χωρών  ή τις σχετικές Οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές (Guidelines) των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, αλλά και ιστορικών φορέων όπως η EPA (Environmental Protection Agency των Η.Π.Α.), με τους οποίους θα αρκούσε η επαφή για μια προγραμματική σύμβαση. Δεν γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε ομάδα φυσικών προσώπων δεν μπορεί να αντικαταστήσει το έργο επίσημων φορέων που έχει ιστορικά αναπτυχθεί και καταξιωθεί;
 • Αδυνατούμε επίσης να πιστέψουμε ότι διαφεύγει της προσοχής των συντακτών της διακήρυξης, ότι τα παραδοτέα που ζητούνται από την διακήρυξη, υπάρχουν σήμερα σε πλήθος πρότυπων λογισμικών, που μπορούν να τα αποκτήσουν με μικρό κόστος και όχι με δαπάνη 2 εκατ. ΕΥΡΩ.

Δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε τα υπόψη έργα με εξαίρεση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, εκτελούνται στο πλήθος τους με την ευθύνη σχεδιασμού από τους Αναδόχους, ο ρόλος των Συμβούλων Μηχανικών, που σημειώνουμε είναι πάντοτε σημαντικός, πρέπει να επικεντρώνεται σε μελέτες και έρευνες απαιτούμενες πριν την ανάθεση για την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων, καθώς και στην επίβλεψη κατά την εκτέλεση των έργων, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση Κανονισμών Ασφαλείας και Προστασίας και τέλος στις απαιτούμενες διαδικασίες και ενέργειες ελέγχου του αποτελέσματος για το οποίο έχει δεσμευθεί με τη σύμβαση ο Ανάδοχος. Η διακήρυξη δεν είναι διατυπωμένη έτσι ώστε να δίνεται η κατάλληλη βαρύτητα στα θέματα αυτά

Για  τα κριτήρια επιλογής αναδόχου, όπου ο ρόλος των συμβούλων είναι επίσης σημαντικός παραπέμπουμε στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες αλλά και στις εκδόσεις FIDIC.

Αναγνωρίζουμε ότι ορισμένα μικρά σχετικά έργα επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να σχεδιάζονται από συμβούλους μηχανικούς και να δημοπρατούνται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.

Πρέπει όμως  να είναι απολύτως καθαρό ότι στην περίπτωση αυτή την αποκλειστική ευθύνη του αποτελέσματος τη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή και όχι ο Ανάδοχος. Αποτελεί θέμα μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Συμβούλου η ανάληψη υποχρεώσεων και δικαιωμάτων κάθε μέρους και σημειώνουμε ότι στα έντυπα της FIDIC περιλαμβάνονται και τα σχετικά με το θέμα αυτό.

Σχεδιασμός με την ευθύνη συμβούλων μπορεί να γίνεται και για τα δίκτυα.  Πλούσια, εξειδικευμένη και ώριμη βιβλιογραφία υπάρχει για το θέμα, όπου ειδικά για τα δίκτυα ύδρευσης περιλαμβάνονται οδηγίες και μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους και την απαιτούμενη συντήρηση τους. Θεωρούμε ότι η ΕΥΔΑΠ πρέπει να έχει στη διάθεση της τις οδηγίες αυτές και δεν χρειάζεται κανένας διαγωνισμός για να ανακαλυφθούν.

Από τα προηγούμενα θα συμπεράνουμε όπως πιστεύουμε και κάθε ασχολούμενος με τον τομέα, ότι δεν είναι δόκιμη η διαδικασία που έχει επιλεγεί για το περιεχόμενο και τη σύνταξη του Κανονισμού.

Οδηγός για Προεκτιμώμενες Αμοιβές των Μελετών των Έργων

Αναφέρθηκε ήδη ότι ο σχεδιασμός των εξειδικευμένων τεχνολογικά έργων ανατίθεται στους Αναδόχους. Είναι επόμενο και πρόδηλο ότι στην περίπτωση αυτή δεν απαιτούνται Κανονισμοί και Οδηγοί για προεκτιμώμενες αμοιβές, για τον σχεδιασμό των Έργων από τις Αρχές που προκηρύσσουν τα έργα.

Η αμοιβή των συμβούλων για οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη υπηρεσία παροχής υπηρεσιών  μπορεί να υπολογίζεται κυρίως στη βάση αμοιβής ανά ανθρωποημέρα και χρόνου απασχόλησης. Πιστεύουμε ότι υπάρχει η εμπειρία για τέτοιου είδους παραδοσιακές υπηρεσίες στις Τεχνικές Υπηρεσίες των διαφόρων Φορέων. Ενδεχόμενες  προϋποθέσεις διαφθοράς στη διαδικασία αυτή δεν αντιμετωπίζεται με γενικούς κανονισμούς.

Αλλά ακόμη και στην περίπτωση ανάθεσης του βασικού και λεπτομερούς σχεδιασμού των έργων σε σύμβουλους, μπορεί να προκύπτει προεκτιμώμενη συνολική αμοιβή των υπηρεσιών τους με βάση την εκτίμηση του προϋπολογισμού των έργων και συντελεστές υπολογισμού της αμοιβής, που είναι γνωστοί στη βιβλιογραφία. Δεν πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες που δημοπρατούν έργα δεν έχουν στοιχεία για την εκτίμηση του προϋπολογισμού των έργων. Η ελληνική πρακτική του προσδιορισμού προεκτιμώμενων αμοιβών ανά ειδικότητα μηχανικών για τα υπόψη έργα, με την γνωστή περιπτωσιολογία του αντίστοιχου Κανονισμού δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή για τον Ανάδοχο της Υπηρεσίας Εκπόνησης του Οδηγού της Διακήρυξης

Και τώρα εισερχόμαστε στο ως άνω «ζουμί» της διακήρυξης.

Για οποιοδήποτε επαγγελματία μηχανικό πιστεύουμε ότι αποτελεί  πρόκληση και αιτιολογείται κάθε αγανάκτηση. Όσο και να προσπαθήσαμε δεν κατέστη δυνατόν να αποφύγουμε εκφράσεις που δεν συνηθίζουμε.

Στα κριτήρια επιλογής προσδιορίζεται ως ακολούθως το προσωπικό με απαιτούμενα προσόντα, που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος Ανάδοχος σύμφωνα με το Μητρώο Μελετητών:

 • Επτά Μελετητές Υδραυλικών Έργων (Κατηγορία 13) με διαβάθμιση εμπειρία από 4 έως 12 χρόνια.
 • Επτά Μελετητές Η/Μ Μελετών (Κατηγορία 09) με διαβαθμισμένη εμπειρία από 4 έως 12 χρόνια.
 • Ένας μελετητής Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων (κατηγορία 18) με εμπειρία 12 ετών.

Επιπλέον ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει δυο εμπειρογνώμονες (EXPERTS) αναγνωρισμένων προσόντων. Αυτοί δεν είναι ανάγκη να είναι γραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών.

Από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της Διακήρυξης προκύπτει:

 • Ο Γενικός Συντονιστής του Έργου και οι Επιβλέποντες Συντονιστές τις υπηρεσίες για τις υποκατηγορίες του Έργου, δηλαδή Εσωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης, Εξωτερικά Υδραγωγεία Ύδρευσης, Διυλιστήρια Νερού – Αφαλάτωσης, Δίκτυα Ακαθάρτων, πρέπει να είναι μελετητές της κατηγορίας «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» του Μητρώου Μελετητών (Κατηγορία  13) με εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών πλην του γενικού Συντονιστή για τον οποίο απαιτείται εμπειρία μεγαλύτερη των 25 ετών. (Πάλι καλά που δεν απαιτούνται 50 χρόνια).
 • Οι μελετητές που θα στελεχώνουν τις ομάδες για τις υποκατηγορίες έργων πρέπει να έχουν εμπειρία μεγαλύτερη των 15 ετών.

Στα Υπομνήματα του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων, προσδιορίζονται οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι μελετητές και σημειώνουμε:

 • Οι κοινές υπηρεσίες όλων πλην των συντονιστών είναι «Αναζήτηση και ταξινόμηση σχετικής Βιβλιογραφίας, Κανονισμών και Προδιαγραφών ανά υποκατηγορία Έργων»
 • Οι συντονιστές θα συντονίζουν τις ομάδες αναζήτησης και ταξινόμησης της σχετικής βιβλιογραφία

Παραπέμπουμε τους αναγνώστες στα Υπομνήματα και αντί στο σημείο αυτό να αγανακτήσουμε θα διασκεδάσουμε σημειώνοντας:

 • Για τις διεργασίες (Processes) επεξεργασίας νερού και λυμάτων δύο μελετητές Υδραυλικών Έργων, ένας μελετητής Η/Μ και ένας ΧΜ θα αναζητούν και θα ταξινομούν τη βιβλιογραφία !!!Ενδεχόμενα στο μυαλό των συντακτών της διακήρυξης κάθε ειδικότητα υποχρεούται (!!) να διαλέξει και περιεχόμενα από την βιβλιογραφία ή από τους κανονισμούς. Έλεος !! Έλεος!!
 • Ο ΧΜ δεν συμμετέχει στις μελέτες των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Η ποιότητα του νερού και ο εξοπλισμός των δικτύων, μπορεί να ελέγχεται από τον Υδραυλικό Μηχανικό και τον Μηχανικό Η/Μ. Ξανά Έλεος!! Έλεος!!
 • Συντονιστές μηχανικοί μπορεί να είναι μόνο Υδραυλικοί Μηχανικοί. Ξανά Έλεος!! Έλεος!!

Με βάση τα προηγούμενα συντάσσεται Πίνακας Προεκτιμώμενων Αμοιβών για τον Ανάδοχο στο τεύχος «Προεκτιμώμενης Αμοιβής» και προκύπτει τελικά:

 • Για τους Υδραυλικούς Μελετητές ποσό 990.355,80 ΕΥΡΩ.
 • Για τους Μελετητές Η/Μ ποσό 332.419,50 ΕΥΡΩ
 • Για τον ΧΜ 79.562,70 ΕΥΡΩ

Τι να πρωτοαξιολογήσει κανείς:

 • Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί κατ’ εικόνα και ομοίωση του τρόπου με τον οποίο προκηρύσσονται οι μελέτες για τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι αναφορές στα CPV όπου αναφέρονται είναι όχι ασύμβατες αλλά και απαράδεκτες.Με την ευθύνη των κατά καιρούς καρεκλοκένταυρων της Δ/νσης Δ18 του Υπ. Υποδομών εγκαθιδρύθηκε ένα απαράδεκτο συντεχνιακό πλαίσιο, έξω από κάθε ορθολογισμό , που όχι μόνον δεν έχει καμία σχέση με την Τέχνη και την Επιστήμη, αλλά χωρίς ντροπή τις απαξιώνει και προσβάλλει. Η συντεχνιακή λογική είναι αυτή που δημιούργησε το σαθρό οικοδόμημα στη μελέτη και εκτέλεση των εξειδικευμένων έργων επί 40 χρόνια και όχι οι προδιαγραφές των ΠΔ 690/74 που σε κάθε περίπτωση καμία σημασία δεν έπαιξαν στον τρόπο με τον οποίο εκτελέσθηκαν τα υφιστάμενα έργα.
 • Σημειώνουμε ότι τα Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποβλήτων (ΚΑΘ) έχουν αντιστοιχισθεί καλώς ή κακώς με τις ειδικότητες των ΧΜ και ΜΜΜ. Είναι απαράδεκτο και παράνομο να μην έχουν επί 40 χρόνια συνταχθεί προβλεπόμενες από τους νόμους οι προδιαγραφές των μελετών για τα Έργα αυτά,  με αποτέλεσμα οι μελέτες τους αλλά και η εκτέλεση τους να μην αντιστοιχούνται στα κατάλληλα CPV και να υφαρπάζονται από άλλες ειδικότητες, ενώ οι Εργολήπτες ΚΑΘ να υποβαθμίζονται σε εκτέλεση «Εργασιών» αντί «Έργων», σε πλήρη σύγκρουση με τις βασικές κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
 • Η παρ. 119 του ν4472/17, που περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στην ισχύουσα νομοθεσία όπου βασίζεται η Διακήρυξη, επιτρέπει σε Οικονομικούς φορείς που δεν είναι γραμμένοι στα Μητρώα να συμμετέχουν στον υπόψη διαγωνισμό. Το γεγονός επέτρεπε την πρόσκληση έμπειρων μηχανικών αλλά και Επιστημόνων του Ιδιωτικού τομέα Μελετητών ή Κατασκευαστών να συμμετέχουν στον διαγωνισμό χωρίς τη συντεχνιακή διάρθρωση της διακήρυξης.
 • Το ΠΔ 99/2018 που ήταν γνωστό στο Υπ. Υποδομών πριν εκδοθεί, επιτρέπει την ανάθεση συντονισμού εργασιών σε διάφορες ειδικότητες και δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των Υδραυλικών Μελετητών να συντονίζουν Υπηρεσίες ιδιαίτερα τις σχετικές με εγκαταστάσεις διεργασιών (Processes). Επί πλέον αφού οι συντάκτες της Διακήρυξης είχαν την υπομονή (?) να προσδιορίσουν ανθρωποώρες για το σύνολο τω υπηρεσιών θα μπορούσαν να ζητήσουν από τους συντονιστές (Project Engineers) την οργάνωση της διεπιστημονικής ομάδας που προτείνουν σύμφωνα με την παρ. 6.0 τους Άρθρου 1 αυτού του ΠΔ, προσθέτοντας σοβαρά και όχι φωτογραφικά κριτήρια επιλογής.

Γενικό συμπέρασμα

Ως  γενικό συμπέρασμα μας από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η Διακήρυξη όχι μόνον δεν εξυπηρετεί την ανάθεση και εκτέλεση των έργων στα οποία αναφέρεται αλλά καταστρατηγεί βάναυσα όλες τις αρχές και κατευθύνσεις που πρέπει να διέπουν διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων. Ένας Υπουργός με εμπειρίες τ. Προέδρου του ΤΕΕ θα την επέστρεφε στους συντάκτες και θα έλεγε: «Τι πάτε να κάνετε ρε;»

Μετά την έκδοση του ΠΔ 99/2018 η Διακήρυξη  πρέπει άμεσα να αναθεωρηθεί. Άλλωστε θα χρειασθούν 13 μήνες (!!!) για να επιλεγεί ο Ανάδοχος (!!!).

Ρύθμιση επαγγέλματος διπλ. Μηχανικού ΠΔ 99/2018

Αναγνωρίζουμε ότι το ΠΔ ικανοποιεί τις ειδικότητες διπλ. Μηχανικών που δεν είχαν «επαγγελματικά δικαιώματα»  ή είχαν, αλλά η Διοίκηση δεν τα αναγνώριζε υπό την πίεση συντεχνιακών συμφερόντων, που αποτελούσαν την πλειονότητα στους κόλπους του ΤΕΕ, με αποτέλεσμα μακροχρόνιες διαμάχες και προσφυγές στα Δικαστήρια.

Η Επιτροπή ΧΜ που συμμετείχε στη σύνταξη του ΠΔ με εκπρόσωπο της τον Αντιπρόεδρο του ΠΣΧΜ Κ. Κρεμαλή υπέβαλε προτάσεις σύμφωνες με τα διεθνώς κρατούντα για ρύθμιση γενικά του επαγγέλματος του διπλ. Μηχανικού και ειδικά του διπλ. ΧΜ, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 29 του ν. 4439/16. Και τούτο γιατί πράγματι για πρώτη φορά δίνονταν η ευκαιρία να προκύψει ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος, που θα ικανοποιούσε τους διπλ. Μηχανικούς και συγχρόνως θα εξυπηρετούσε το Δημόσιο συμφέρον. Οι προτάσεις των ΧΜ προσαρμόσθηκαν τελικά από τους κυρίως υπεύθυνους του ν. 4439/16 στο πλαίσιο που είχε αποφασισθεί για τις λοιπές ειδικότητες.

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του Σχεδίου ΠΔ που υποβλήθηκε στο ΣΤΕ, υπήρξε  παρέμβαση των ΧΜ, με την οποία αιτιολογήθηκε η διαφωνία για τη διαδικασία σύνταξης του ΠΔ, αλλά και για πολλά περιεχόμενα του.

Το ΠΔ 99/2018 έχει προσαρμοσθεί στην γνωμοδότηση του ΣτΕ σ΄ ότι αφορά το προοίμιο και τα άρθρα 1 και 2, που πρέπει να θεωρούνται εξαιρετικά θετικά. Σημειώνουμε ιδιαίτερα την παρ. 5 του Άρθρου 1 που οπωσδήποτε πρέπει να συνδέεται με δικαιώματα αδειοδοτήσεων πλήρων έργων και την παρ. 6 του ίδιου Άρθρου που αποτέλεσε την κύρια διεκδίκηση του Κλάδου μας στους μακροχρόνιους αγώνες μας. Πιστεύουμε ότι η πιστή εφαρμογή της παρ. 6 θα αποτρέψει υποχρεωτικές στελεχώσεις και προεκτιμώμενες αμοιβές ανά ειδικότητα, που συμμετέχει σε διεπιστημονική ομάδα μελετών ή επιβλέψεων, σύμφωνα με την αντίληψη ή την βούληση ή άλλους λόγους, που έως σήμερα πρυτανεύουν στις προκηρύξεις Δημόσιων Έργων.

Βασική θέση των ΧΜ που διαφοροποιήθηκε από τις θέσεις των άλλων ειδικοτήτων, ήταν η ανάγκη να υπάρξουν ρυθμίσεις στο ΠΔ σχετικές με την άσκηση του επαγγέλματος και όχι μόνον με την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες. Την ίδια άποψη είχε ο εισηγητής του θέματος στο ΣτΕ, όχι όμως και η πλειοψηφία της Επιτροπής γνωμοδότησης, που συνέδεσε την άσκηση δραστηριοτήτων με την άδεια άσκησης του επαγγέλματος που χορηγεί το ΤΕΕ.

Σ’ ότι αφορά την περιπτωσιολογία των «Επαγγελματικών Δικαιωμάτων» των διαφόρων ειδικοτήτων για πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει σπουδών, που θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει  ενστάσεις και εντάσεις, η αντισυντεχνιακή γνώμη μας όπως πιστεύουμε και κάθε νοήμονα είναι: Το πλήθος εξ αυτών αντιστοιχεί σε δυνατότητες διπλ. Μηχανικών να αποκτήσουν εμπειρικά τις ικανότητες για να τα ασκήσουν, παρά σε ικανότητες που προκύπτουν από προγράμματα σπουδών. Η πάγια θέση των ΧΜ για την ένταξη της εμπειρίας στο ΠΔ, σύμφωνα με μεθοδολογία που οδηγεί άπαξ σε επαγγελματικούς τίτλους που την ενσωματώνουν, πιστεύουμε είναι ένα από τα βασικά μέτρα  που έπρεπε να επιδιώκει το ΤΕΕ αν πράγματι ενδιαφέρεται για την ορθή άσκηση του επαγγέλματος του και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Το ΣτΕ αντιμετώπισε στη γνωμοδότηση του την περιπτωσιολογία με ευγενικό αλλά μάλλον αρνητικό κατά την γνώμη μας πνεύμα και διατύπωση.

Και τώρα ορισμένα ειδικότερα ζητήματα για τις ρυθμίσεις του ΠΔ που αφορούν τον Κλάδο μας (Άρθρο 8) :

 • Η περιγραφή του επαγγέλματος και ο κορμός του γνωστικού αντικειμένου των ΧΜ, δηλαδή τα βασικά γνωστικά εφόδια της ειδικότητας, είναι όπως τα προσδιόρισε η Επιτροπή μας και πιστεύουμε ότι οι διατυπώσεις πρέπει να ικανοποιούν τους συναδέλφους.
 • Στις επί μέρους διατάξεις της παρ. 2,0 περιλαμβάνονται όσες δραστηριότητες είχαν προσδιορισθεί από την Επιτροπή ΧΜ, σχετικές με το περιβάλλον, την ενέργεια και τα υλικά.
 • Αν αναρωτηθούμε γιατί ελλείπει η απαρρίθμηση μελετών για διάφορες χημικές βιομηχανίες στην παρ. 2,0 ενδεχόμενα μας απαντήσουν ότι καλύπτονται από τον ορισμό του επαγγέλματος και το βάρος της απαρρίθμησης  δόθηκε στον προσδιορισμό των συναφών βιομηχανιώνΑναγνωρίζουμε ότι πράγματι δε μπορούσαν να περιλάβουν το HANDBOOK του SHREEVE (Chemical Process Industries), όσοι αποφάσισαν τον τρόπο σύνταξης του ΠΔ!!
 • Σημειώνουμε τις παρ. 2ζ, 2θ τις σχετικές με σχεδιασμό και κατασκευή εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών. Ας δικαιολογήσουμε την ενδεικτική και προφανώς ελλιπή απαρίθμηση εξοπλισμού διεργασιών. Αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούσαν να μεταφράσουν το HANDBOOK του PERRY, όσοι απεφάσισαν τον τρόπο σύνταξης του Π.Δ. !!!
 • Σημειώνουμε επίσης την παρ. 2κγ για τα «Επαγγελματικά δικαιώματα» στην Εκπόνηση Μελετών Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Κτιρίων. Οι ΧΜ που είχαν δικαιώματα με το ΠΔ 274/97 να μελετούν διυλιστήρια, δεν μπορούσαν να υποβάλλουν Η/Μ μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών.(?)

Πιστεύουμε ότι αντιλαμβάνονται οι αναγνώστες μας και τις θετικές και τις αρνητικές διατάξεις του ΠΔ. Είναι τώρα η ώρα να περιορισθούν τα αρνητικά και στο θέμα αυτό εμείς θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε.